Главно меню
   
Контакти
 
6750, гр. Ардино,
бул. "Бели брези" №31
тел: (03651)42-38
кмет: (03651)40-40
факс: (03651)45-68
e-mail: ardino@abv.bg
PR: Гюнер Шюкри
тел: 0886545477
 
Общинско издание
   
Архив на новините :::::::::::::::: Февруари - 2011 г.
 
Архив за 2006 година
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2007 година
архив за месец Януари
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2008 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2009 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2010 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2011 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2012 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2013 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2014 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2015 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2016 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2017 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2018 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2019 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
архив за месец Август
архив за месец Септември
архив за месец Октомври
архив за месец Ноември
архив за месец Декември
Архив за 2020 година
архив за месец Януари
архив за месец Февруари
архив за месец Март
архив за месец Април
архив за месец Май
архив за месец Юни
архив за месец Юли
01 Февруари 2011   Прочитания:
6 837 270 лева да бъде приходната рамка на бюджета на Ардино за 2011 г. реши в последния ден на м. януари местният парламент. Предложението бе внесено от кмета на общината Ресми Мурад. Няколко дни преди това бе направено публично обсъждане на проекта за бюджет с обществеността.

02 Февруари 2011   Прочитания:
Във връзка с националната кампания за преброяване на населението и жилищния фонд 98 преброители и контрольори от община Ардино подписаха граждански договори с Териториалното статистическо бюро (ТСБ) в Кърджали.

02 Февруари 2011   Прочитания:
Годишен отчет за изпълнението на Програмата за управление на общината представи на заседание на местния парламент кметът на Ардино Ресми Мурад. При организацията на административната дейност бе заложено на водещите правила, подчинени на трите основни принципа – отговорност, публичност и прозрачност.

02 Февруари 2011   Прочитания:
Над 2 328 декларации и удостоверения са приети, проверени и обработени от служителите в отдел „Местни данъци и такси” в община Ардино през 2010 г. По изготвен план-график служителите на отдела обиколиха лично над 14 кметства за събиране на местните данъци и такси. Така бяха улеснени в значителна степен възрастните хора и хората с по-малки доходи при плащането на налозите, каза кметът на общината Ресми Мурад.

04 Февруари 2011   Прочитания:
Уважаеми съграждани,
От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се провежда 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години се събира цялостна информация за планиране на по-доброто бъдеще.


04 Февруари 2011   Прочитания:
В истински празник за ардинското село Жълтуша се превърна официалното откриване на новата компютърна зала към читалище „Родопска искра 1961”. Трикольорната лента бе прерязана от кмета на община Ардино Ресми Мурад и председателя на читалищното настоятелство Шинка Бояджиева.

04 Февруари 2011   Прочитания:
Изменение и допълнение на Наредбата на Общинския съвет за определяне размера на местните данъци прие местния парламент в Ардино. По този начин наредбата бе приведена в съответствие с приетите в началото на декември промени в Закона за местните данъци и такси. Така например отпадна туристическата такса, но тя бе трансформирана в туристически данък.

07 Февруари 2011   Прочитания:
Кметът на Ардино Ресми Мурад бе упълномощен от местния парламент да сключи нов договор за управление на МБАЛ “Ардино” ЕООД. Постъпила е молба за прекратяване на договора от досегашния управител на лечебното заведение, д-р Себахатин Хаджисаид. Той ще остане да работи в болницата, но само като анестезиолог, поясни градоначалникът.

08 Февруари 2011   Прочитания:
Община Ардино ще задели 8 000 лв. за обзавеждане на детските градини, това каза кметът Ресми Мурад в отговор на питане, направено от председателя на общинския съвет на БСП Димитрина Александрова, която е и съветник в местния парламент.

09 Февруари 2011   Прочитания:
Инж. Мехмед Алиев е новият началник на отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) на Общинската администрация. Той е назначен с трудов договор, подписан от кмета на общината Ресми Мурад на 08.02.2011 г.

09 Февруари 2011   Прочитания:
Освен за финансово обезпечаване на дейността на администрацията през изтеклата година усилията бяха насочени основно към подобряване на техническата и социалната инфраструктура. За целта бяха подготвени и внесени редица проекти по различни национални програми и такива финансирани от Европейския съюз. Седем са спечелените от община Ардино проекти през изтеклата 2010 г. по тези програми, като два са изцяло приключени, а останалите пет са в процес на изпълнение, каза кметът на общината Ресми Мурад.

09 Февруари 2011   Прочитания:
ПРОЕКТ „ГРИЖА ЗА КАЧЕСТВЕН ЖИВОТ В ОБЩНОСТТА” ДОГОВОР №BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001

10 Февруари 2011   Прочитания:
Актуализиран бе размерът на таксата за битови отпадъци в община Ардино. Местният парламент прие и План-сметка за дейностите по управление на битовите отпадъци през 2011 г. От миналата година битовите отпадъци се извозват до регионалното депо в Кърджали, което оскъпява още повече услугата по сметосъбиране и сметоизвозване, каза кметът на общината Ресми Мурад.

10 Февруари 2011   Прочитания:
Юнаците” от Ардино вече започнаха подготовката си за новия пролетен сезон. Заниманията се водят всеки ден от старши треньора Ферди Велиев. Той съобщи, че в тима няма напуснали футболисти, а се очаква да дойдат две класни попълнения. Става въпрос за бивши играчи на „Арда” –Кърджали, но няма да спомена имената им, заяви Велиев.

10 Февруари 2011   Прочитания:
90-годишнина от основаването си ще чества тази година читалище „Родопска искра” в Ардино. Началото е поставено през 1921 година, а днес се утвърждава като своеобразен културен център, развиващо всички художествени форми и с ярко присъствие в културния живот на града. Секретарят на духовното средище Леман Кочева сподели, че във връзка с деветдесет годишния юбилей се предвиждат много културни мероприятия

12 Февруари 2011   Прочитания:
Община Ардино и фондация ЕКИП проведоха встъпителна конференция за представяне на проект „Грижа за качествен живот в общността”, който се изпълнява от началото на годината по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Това е част от социалната политика, успешно прилагана особено през последните няколко години за подобряване условията на живот на лицата в неравностойно положение.

14 Февруари 2011   Прочитания:
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРЕБРОЯВАНЕ `2011

14 Февруари 2011   Прочитания:
Кметицата на ардинското село Боровица Надие Топчу вече на няколко пъти алармира, че безобразно е разбит пътят от разклона на с. Кобиляне до ардинските села Брезен - Боровица - Долна Сполука. Опасните дупки (пардон - ями!) започват още от началото на отсечката. Оттам нататък до Долна Сполука настилката е осеяна с дупки.

15 Февруари 2011   Прочитания:
Колективът на ОДЗ „Слънце” в Ардино създаде контакти за приятелство и сътрудничество с частен колеж „Абакюс анаокулу” в Бурса, Република Турция. В този колеж има детска градина, с която започна дейността на ОДЗ „Слънце” за реализиране на съвместен проект по Програма „Коменски” на Европейския съюз, като ардинското детско заведение е партньор в него. Това съобщи Димитрина Александрова, директор на ОДЗ „Слънце”.

15 Февруари 2011   Прочитания:
Община Ардино, в партньорство с Фондация ЕКИП, стартира проект “Грижа за качествен живот в общността” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013 - Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

18 Февруари 2011   Прочитания:
В заседателната зала на общинския съвет в Ардино се провежда въвеждащо обучение на кандидати за социални асистенти и домашни помощници по проект „Грижа за качествен живот в общността”, договор №BG051PO001-5.2.07-0157-C-0001. Обучители по проекта от фондация „ЕКИП” разясниха основните знания и умения при изпълнение на дейностите – социален асистент и домашен помощник. Обучението стартира на 17 февруари и ще приключи на 20 февруари 2011 година.

18 Февруари 2011   Прочитания:
Приключи анкетирането на кандидат – потребителите за втория етап от социалния проект на Община Ардино „Подкрепа за достоен живот” и предоставяне на услугата „Личен асистент”.

21 Февруари 2011   Прочитания:
Край ардинското село Млечино има чешма, чиято вода, може да лекува бъбречни проблеми. Това споделят хората от този край. Повече от 30 години местните пият лековитата вода и вярват, че тя има лечебни свойства. Водата е докарана от планински извор, намиращ се на 600 метра от чешмата.

22 Февруари 2011   Прочитания:
Нов технически проект на хидроенергийната каскада „Горна Арда” представиха в Ардино двамата представители на австрийската енергийна компания EVN, Раймунд Гайсбауер и Вернер Казагранде. Домакин на работната среща бе общинският кмет Ресми Мурад.

23 Февруари 2011   Прочитания:
Ардинският общински съвет преразгледа свои пет решения, приети на 31.01.2011 г. Спешно свиканото заседание бе предизвикано от Заповед № РД - 09 - 29 от 11.02.2011 г. на Областния управител на област Кърджали.

24 Февруари 2011   Прочитания:
След реализираната първа съвместна инициатива - изложби с детски картички по повод Денят на влюбените в ОДЗ „Слънце” - Ардино и детска градина „Абакюс анаокулу” към частен колеж „Доа колежи” в Бурса, двете предучилищни заведения си подадоха ръка за съвместна дейност по проект на Програма „Коменски” - „Учене през целия живот”.

26 Февруари 2011   Прочитания:
Регионалният инспекторат по образованието – Кърджали осъществи интересна идея, свързана с работата по усвояването на книжовния български език в училищата от областта. След подготовка, продължила повече от година, в Четвъртък – 24 Февруари` 2011 год. в Кърджали се проведе Областна конференция на тема: „Добри практики за усвояване на книжовния български език”.

27 Февруари 2011   Прочитания:
ФОРМУЛИ за разпределение на бюджетните средства за 2011 година във функция «Образование» в община Ардино, получени по единни разходни стандарти между общинските учебни и детски заведения

 
Преброяване 2021
 
 
Коронавирус COVID-19
 
 
Разделно събиране
 
 
Пожарна безопасност
 
 
Анкета
 
Адекватни ли са мерките срещу коронавируса у нас?

Да
Трябва да са по-строги
Не
Не знам


Начална дата на анкетата:
2020-03-23


[ Резултати ]

 
Профил на купувача
   
ПРОЕКТ
   
ПРОЕКТ
   
Актуално
  Анкетна карта
(МИГ - Ардино)
 
ПРОЕКТ
   
Данъчни задължения
   
Млади таланти
   
Комисия
 


гр.Кърджали, ул."Клокотница", бл."Център"39, ет.1
тел.: 0361/6 18 09
email: kardzhali.kzd@kzd.bg

 
Плащане на данъци
   
Пази гората от пожари