A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Анкетa



Община Ардино стартира анкета от събраните идейни предложения по обявения конкурс за реконструкция и/или премахване и благоустрояване на фонтана и прилежащия терен в централния парк на град Ардино до читалище „Родопска искра“. Предоставяме възможност на жителите на община Ардино да изберат най-доброто предложение, което биха искали да бъде реализирано на мястото на сегашния фонтан. След като е направен изборът от тяхна страна, ще се премине към реализацията на съоръжението.




№ 1: Фонтан

2.02% (2)


№ 2: Фонтан

0% (0)


№ 3: Фонтан

1.01% (1)


№ 4: Фонтан

0% (0)


№ 5: Фонтан

0% (0)


№ 6: Фонтан

2.02% (2)


№ 7: Чешма

1.01% (1)


№ 8: Чешма

3.03% (3)


№ 9: Масивни каменни шахматни маси

0% (0)


№ 10: Фонтан

1.01% (1)


№ 11: Алпинеум

0% (0)


№ 12: Фонтан

0% (0)


№ 13: Чешма

0% (0)


№ 14: Фонтан
Фонтанът ще се състои от 4 крака, 2 от които ще са от външната страна, за да може посетителите да пият вода. За строежа на фонтана ще се използват камъни от околността на община Ардино. Ще се монтират лед светлини във водата за по красива гледка.

/ Уважаеми съграждани, Оценяваме вашето отговорно отношение и желанието ви да превърнем Община Ардино в по-красиво място за живеене. Идейно предложение №14 за реконструкция на фонтан, намиращ се в централния парк в град Ардино естетически издържано е много красиво, но същевременно след наши технически измервания на пространството се оказва, че не е съизмеримо и несъвместимо с размерите и параметрите на съществуващия отреден терен. Освен това, в централната част на града вече има чешма макет на Дяволския мост. Идеята на голяма част от ардинската общественост е на мястото на настоящия фонтан да се изгради съоръжение с по-малки размери./

35.35% (35)


№ 15: Фонтан тип Бургас

23.23% (23)


№ 16: Фонтан-книга

0% (0)


№ 17: Чешма с беседка

11.11% (11)


№ 18: Алпинеум с часовник

2.02% (2)


№ 19: Чешма

0% (0)


№ 20: Фонтан - Дяволски мост

0% (0)


№ 21: Чешма

0% (0)


№ 22: Чешма

0% (0)


№ 23: Алпинеум с беседка

4.04% (4)


№ 24: Чешма – Орлови скали

0% (0)


№ 25: Чешма – Орлови скали 1

12.12% (12)


№ 26: Шадраван
Идейното решение е бликаща вода от монолитен къс от скала, което символизира животворната и гостоприемна Родопа планина. В реализацията на работата няма да се ползват облицовки, защото след известно време те се разпадат. Изпълнението ще бъде само от монолитни материали. Височина между 250-300 см.

0% (0)


№ 27: Шадраван

0% (0)


№ 28: Фонтан – Стомни
Фонтанът ще съдържа стомни, които няма да бъдат истински, а мраморни боядисани. От тях мисловно ще тече вода, а на долния етап, вътре в стомните ще се напълни пясък и ще бъде посят с цвета, така, че да се създаде илюзия, че цветята се разливат към долните също посяти с цветя нови части на фонтана…

2.02% (2)


№ 29: Фонтан – Мраморно момиче

0% (0)


№ 30: Фонтан – Стара родопска къща и стомни

0% (0)



Общo гласували: 99


Гласувай


Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/