A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА ОБЩИНА АРДИНО – НАШЕТО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“ ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ „ЗА МЛАДИТЕ ХОРА НА ОБЩИНА АРДИНО – НАШЕТО НАСТОЯЩЕ И БЪДЕЩЕ“  Заключителна конференция по проект BG05M9OP001-1.002-0062 «За младите хора на Община Ардино – нашето настояще и бъдеще” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” се проведе на 06.12.2017 г. в заседателната зала на общината. Процедурата се осъществява с финансовата подкрепа на Инициативата за младежка заетост и Европейския социален фонд.
На конференцията присъстваха кметът на община Ардино Ресми Мурад и заместникът му Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, ръководителят на проекта Наско Кичуков, кметове, кметски наместници на населени места. Тук бяха още Хафизе Чауш, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”, Йорданка Андреева, ръководител на Фондация "Разпространение на знание и социални дейности - Авицена" гр. Смолян, които са партньори по проекта.
Ръководителят на проекта Наско Кичуков отбеляза, че основната цел на проекта е бил активиране и интеграция в заетост на младежи от 15 до 29 г. възраст от територията на община Ардино, които не са обхванати в образование, обучение, заетост, включително не са регистрирани, като безработни в дирекция „Бюро по труда”.
„По време на изпълнение на проекта бяхо идентифицирани 45 неактивни младежи, от които 15 бяха обучени и преквалифицирани в професия „Екскурзовод”, а 15 обучени и преквалифицирани в професия „Озеленител”. След, което същите бяха назначени на трудов договор на работа в Общинска администрация – Ардино за срок от 6 месеца”, заяви ръководителят на проекта.
Кметът на община Ардино Ресми Мурад заяви, че това е поредният успешен реализиран проект, който е насочен към най-младите хора, които имат нужда от подкрепа в началото на своята кариера. „Ръководството на общината ще продължава да търси финансиране за проекти, насочени към младите хора. Целта ние е тези проекти да бъдат с по-голяма продължителност, за да придобият повече трудови навици, които безспорно са нужни за усъвършенстването им“, заяви Ресми Мурад.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/