A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

72 БЕЗРАБОТНИ В АРДИНО ПОЛУЧАВАТ ШАНС ЗА НОВА РАБОТА72 БЕЗРАБОТНИ В АРДИНО ПОЛУЧАВАТ ШАНС ЗА НОВА РАБОТАВъв връзка с изпълнението на проекта „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 72 души от територията на община Ардино ще бъдат назначени на работа по три длъжности – „Работник – копач, канали и изкопи”, „Работник поддръжка” и „Работник озеленяване”, съобщи зам.-кметът Изет Шабан.
Условията, на които трябва да отговарят назначените са: да имат регистрация в Бюрото по труда, да бъдат трайно безработни лица и такива с ниско образование. Наетите работници ще работят на пълен работен ден и 5-дневна работна седмица.По проекта са предвидени и наставници, които ще обучават новопостъпилия работник по-време на работа в срок от шест месеца. Продължителността на заетостта е 12 месеца.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/