A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

83 НА СТО ДОВЕРИЕ ЗА РЕСМИ МУРАД83 НА СТО ДОВЕРИЕ ЗА РЕСМИ МУРАДКметът на община Ардино Ресми Мурад се ползва с изключително висок рейтинг. Неговата дейност се одобрява изцяло или отчасти от малко над 79% от анкетираните. Най-високо е одобрението в град Ардино - 83 на сто. В селата с компактно турско население доверието е 82,5%. В селата с българомохамеданско население одобрението към кмета изцяло или сумарно съставлява 70 на сто.
Това сочат данни на рекламна агенция „Родопи”, която извърши социологическо проучване за работата на кмета Ресми Мурад и общинска администрация в Ардино.
Ресми Мурад ръководи общината от две години, от които едната в условията на икономическа криза.
Хората бяха попитани дали е достъпен за обикновените граждани кметът Ресми Мурад. Получиха се следните отговори: 75% са отговорили утвърдително, 9,3 % отрицателно, а 15,7% нямат мнение по въпроса. Положителният отговор в селата с компактно турско населние достига до 80 на сто.
Проучването съдържа и група въпроси, касаещи конкретно дейността на общинска администрация в Ардино. Близо 82 % от запитаните одобряват изцяло или отчасти дейността на администрацията, 8,3% се отнасят с неодобрение, а 10% нямат мнение.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/