A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Ардино кандидатства с проекти пред МРРБ и МТСПТри проекта по линия на трансграничното сътрудничество с Гърция внесе община Ардино в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. По бюджетна линия BG 2004/016-782.01.06 “Промоция на културните, туристическите и човешките ресурси в трансграничния регион” партньори на Ардино са общините Кърджали и Черноочене, както и Регионалния исторически музей в Кърджали и Сдружение “Инициатива за Черноочене”, а водеща организация е фондацията “Младежки център КРЪГ”. От гръцка страна партньор е община Филипи.
Проектът е озаглавен “Седем мобилни студиа за креативни индустрии, свързани с бъдещето” и цели създаването на цялостен културно-туристически продукт в тези общини.
Това ще се осъществи чрез създаване на клъстър от седем студиа и три териториални центрове за съхраняване на културното и археологическото разнообразие. Студиата ще презентират тракийските златни мини при село Стремци, тракийското светилище “Утробата” при село Ненково, крепостта “Патмос” край Безводно, средновековната крепост край ардинското село Башево и тракийските скални ниши до Ардино“Орлови скали”, крепостта “Моняк” близо до Широко поле, крепостта край село Пчеларово и тракийската крепост в местността “Римското” при село Скална глава, на километър от Дъждовница. Предвижда се обучение на 100 безработни и откриване на 36 работни места.
По бюджетна линия BG 2004/016-782.01.03-03 “Повишаване на защитата на природата и устойчиво развитие в граничния регион” община Ардино кандидатства съвместно с община Джебел и Сдружение “Регионален младежки парламент” - Кърджали. От гръцка страна партньор е община Ксанти. По тази програма е заложено изграждането на инфраструктура за така наречения “зелен туризъм” – алеи за велосипедисти и мотоциклетисти, места за пикник, туристически атракции, еко-пътеки до архитектурните и кутурно-исторически забележителности в трансграничния регион, включително и съдаване на нови дестинации и туристически пакети.
По бюджетна линия BG 2004/016-782.01.02 “Фонд за малки съвместни проекти България-Гърция” община Ардино кандидатства в партньорство с община Калитея, Туристическо дружество “Белите брези” и Сдружение “Регионален младежки парламент” в Кърджали. Главните дейности са създаване на българо-гръцки център за привличане на инвестиции; съвместен обмен на опит в европейските практики и стандарти – 16 фирми от текстилния и млекопреработвателния бранш от Ардинския регион ще обменят опит “на живо” като посетят мандри и текстилни компании в гръцката префектурата Тесалоники. Ще бъдат обучени 30 млади хора за разработване и изпълнение на проекти по европейските програми, както и 30 специалисти от текстилния и млекопреработвателния бранш в гръцки език.
По Програма ФАР BG 2004/016-711.01.01 на Европейската общност община Ардино кандидатства с проект “Устойчиво развитие на община Ардино чрез популяризиране принципите на публично-частното партньорство и комуникационната стратегия”. Сдружение “Регионален младежки парламент” от Кърджали и в този проект партнира на общината. Главната цел на проекта е повишаване на гражданското участие при усвояването на средствата от фондовете на Европейския съюз.
Община Ардино кандидатства и с два проекта пред Министерството на труда и социалната политика. По програма “Красива България” бе внесен проект “Реконструкция на мост на река Ардинска до сградата на общинска администрация”. За него се споменава още в първия писмен извор за Ардино в записките на френския изследовател Огюст Винекел от 1847 г., който пише: “Джамията на Иридере – това мохамеданско село, състоящо се от махали, разположени по долината, се забелязва на доста голямо разстояние. Стаи, предназначени за пътници, и обширни бояджийници се намират близо до джамията”.
Старото име на Ардино преди да бъде обявен за град през 1960 г. е Иридере по името на малката река, която тече през селището и над която е построен мостът. Общата стойност на необходимите средства възлиза на 142 484 лв. Другият проект е внесен в Социално-инвестиционния фонд и предвижда ремонт на Многопрофилната болница за активно лечение “Ардино” ЕООД. Исканата сума е 250 000 лева.

Текст:Еркан Хаджимустафа‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития