A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

АРДИНО С ПРОМЕНИ В СТРУКТУРАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТАПромяна на общата численост и структурата на общинската администрация приеха местните парламентаристи в Ардино по предложение на кмета Ресми Мурад. Сегашната структура бе приета на 25.02.2009 г. и част от длъжностите, които бяха в дейностите към администрацията влязоха в състава на отделите. Но впоследствие в бюджет 2010 и в проектобюджета за 2011 г. средствата от делегираната от държавата дейност “Общинска администрация” са намалени с по 10 % всяка година, разясни кметът Ресми Мурад.
През 2010 г. успяхме да се включим в рамките на отпуснатите средства, но през 2011 г. това вече ще е невъзможно. Това налага извършването на промени в структурата, като техническите длъжности се изведат от основната администрация и се включат в дейността към администрацията. Освен това един експеримент през тази година доказа ефективността на извършването на ремонтни работи, във връзка с поддържането и стопанисването на общинската собственост по стопански начин, каза градоначалникът.
Той счита, че ще бъде целесъобразно и оправдано в дейностите към общинската администрация да се разкрият допълнителни щатове за поддържане и ремонт на общинските сгради и инфраструктура.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/