A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

АРДИНО УСВОЯВА 247 000 ЛЕВАПредприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите финансира втория етап от инвестиционния проект “Реконструкция на главен колектор и корекция на речно корито на река Ардинска”. Проектът е на стойност 247 000 лв. Той цели решаването на два основни проблема - подобряване състоянието на главния колектор, минаващ през централната част на Ардино, и подобряване на санитарните условия на реката. С първия етап бе удължен колекторът. Изградена е голяма част от корекцията на реката, включително и подпорните стени.
Предвидено е през втория етап да се изгради трапецовиден канал. На всеки 20 метра ще се изграждат дънни армирани бетонови прагове. Осъществяването на проекта ще подобри състоянието на коритото на реката и ще естетизира облика на Ардино. Сега тече процедура за определяне на фирмите изпълнители.

Гюнер Шюкри, в-к "Нов живот"‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/