A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

БЪДЕЩИ АБИТУРИЕНТИ ПОСЕТИХА РАЙОНЕН СЪД – АРДИНО В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИБЪДЕЩИ АБИТУРИЕНТИ ПОСЕТИХА РАЙОНЕН СЪД – АРДИНО  В ДЕНЯ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ Дванадесетокласници от СУ „Васил Левски” в Ардино се включиха в днешния Ден на отворените врати в Районен съд – Ардино и Районна прокуратура - Ардино. Денят на отворените врати е традиционен и се провежда на 16 април – Ден на Българската Конституция, който с приемането на Търновската конституция на 16 април 1879 г., поставя началото и въвежда правото като основополагащ принцип в устройството на младата българска държава.
За устройството на съдебната и правораздавателна система пред учениците говори председателят на Темида в Ардино съдия Сунай Осман. Той запозна бъдещите абитуриенти с основните видове съдебни производства, които съдът разглежда, кои са местата на участниците в съдебната зала в зависимост от вида на съдебното производство и др.
„В Ардинският районен съд работят двама съдии (магистрати), съдия по вписванията, държавен съдебен изпълнител и девет служители. Тук се разглеждат граждански дела, гражданско–административни дела, наказателни дела от общ характер, наказателни дела от частен характер, наказателно частни дела. През 2017 г. броят на разгледаните дела е 293, от които са решени 274, а в инструктивен 3-месечен срок са решени 92%, което нарежда съда на едно от челните места в страната по срочност. Отваряме вратите, за да може гражданите, заедно с представителите на местните институции и медиите да се запознаят отблизо със структурата, функциите и дейността на съда, да придобият представа за правомощията на различните органи на съдебната власт“, заяви председателят на Районен съд - Ардино Сунай Осман. Той подчерта, че делата в съда в огромното им мнозинство се разглеждат и решават в максимално кратки срокове.
Административният ръководител на Районна прокуратура – Ардино, прокурор Петър Борисов, също запозна дванадесетокласниците с управлението и целите на местната прокуратура.
Младите хора посетиха деловодството на съда и видяха откъде могат да си изкарат свидетелство за съдимост, което ще им трябва в бъдеще при започване на работа и др.
Ардинският Районен съд е създаден през 1913 година, като отначало е бил към Гюмюрджински околийски съд. В Ардино е имало съдилище и по Османско време.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/