A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ДАВАТ ПО 250 ЛВ. ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИДАВАТ ПО 250 ЛВ. ЗА ПЪРВОКЛАСНИЦИЗа учебната 2015/ 2016 година 1105 деца в област Кърджали са получили полагащата се помощ за първокласници в размер на 250 лева. Общата сума на изплатените помощи досега за цялата област възлиза на 276 250 лв. Това съобщи директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане" в Кърджали Нермин Мехмед. Тя уточни, че заявлението за тази целева помощ се подава след записване на детето в първи клас, като крайният срок е 15 октомври 2016 г.
„Към молбата-декларация, която се подава в дирекцията „Социално подпомагане“ родителите прилагат служебни бележки за доходите на семейството за година назад и удостоверение, че детето им е записано в първи клас на държавно или общинско училище. Гарантирана е помощта за деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и деца, настанени в приемни семейства, роднини или близки. Тези деца ще получат по 250 лв. независимо от размера на дохода на родителите, Помощта се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно училище до завършване на първи клас”, допълни Нермин Мехмед.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/