A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОЗИ И ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА В АРДИНСКОДИПЛОМИРАНИ ЕКОЛОЗИ И ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ ЗАПОЧВАТ РАБОТА В АРДИНСКООбщина Ардино става работодател на 38 безработни лица, регистрирани в Бюрото по труда, които ще бъдат назначени на работа по две професионални направления – техник -еколог и планински водачи. Това стана възможно благодарение на проект „Нов избор – реализация”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси”. Обучението в Ардино продължи три месеца с усвояване на теоретико- практически знания и умения. До средата на месеца безработните ще бъдат назначени на работа по съответните население места за срок от 12 месеца на минимална работна заплата.
Кметът на общината Ресми Мурад връчи удостоверения за професионално обучение на успешно завършилите курса. Той подчерта, че общинското ръководство продължава да се грижи както за осигуряването на работа на трайно безработни хора, така също и за опазването на околната среда и поддържането на туристическата инфраструктура и културно историческите забележителности в общината.
Техник – еколозите ще извършват проверка на територията на съответното населено място на състоянието на околната среда и на източниците на замърсяване.
Планинските водачи ще маркират и оформят туристически екопътеки и ще придружават туристи по интересни екомаршрути в околността.
Сред безработните имаше и с висше образование, но от години не могат да се реализират и сега програмата бе единственият им шанс за работа. 27-годишната Нарин Чакър от Ардино е една от тях. Благодарение на специалистите към Сдружение „Национална мрежа за бизнес развитие” Емил Александров и Севда Георгиева
получихме добра професионална квалификация по специалностите техник – еколог и планински водачи. Надявам се, че ще имаме бъдеща реализация на територията на общината, сподели Нарин Чакър.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/