A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ ИЗМЕСТВАТ ТРОМАВИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИЕЛЕКТРОННИ РЕГИСТРИ ИЗМЕСТВАТ ТРОМАВИТЕ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИВ община Ардино приключи процедурата по преписване (сканиране) регистрите на населението по смисъла на Закона за гражданската регистрация. Съществуващата информация от хартиените регистри в отдел „ГРАО” на местната администрация и кметствата е включена в архив от електронни образи - чрез сканиране, без да е наложително създаването на информационна система за обработката й. По думите на Поля Тончева от Софийската фирма „Ахтопис” цифровизацията на важните регистри е лесен за работа и предимство е определянето на нива на достъп в йерархията на администрацията. Ограничава се прекия контакт с оригиналните документи, което не поврежда и опазва архива. Намирането на търсения документ става за секунди и рязко повишава качеството на извършваните услуги. При нужда може да се транспортират документи по електронен път. Секретарят на общината инж. Кемал Алиев поясни, че в хода на цялостно изграждане и водене на електронни регистри първите стъпки са успешни, в това се уверяват самите кметове на населените места и наетите служители в сектора на административните услуги, тъй като в условията на глобализация неимоверно нараства необходимостта от бърз, лесен и евтин достъп до информация.

Саффет ЕРЕН‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/