A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ ЗА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ХАРТАЕЛЕКТРОННО ГЛАСУВАНЕ ЗА НАЦИОНАЛНА УЧЕНИЧЕСКА ХАРТАЗАПОЧВА ГЛАСУВАНЕТО ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ БЪЛГАРСКИ ИДЕИ ЗА УЧЕНИЧЕСКА ХАРТА ЗА РАЗВИТИЕ, 8 март 2011


Днес започва електронното гласуване по идеите на български ученици за Национална ученическа харта, която е насочена към постигането на по-добро образование, заложено в Целите на ООН за хилядолетието за развитие.
В рамките на проекта „От бедност към благоденствие”, финансиран от ЕС, над 30 училища в цялата страна вече написаха своите училищни харти, които включват идеи и предложения за инициативи, свързани с устойчивото развитие и Целите на хилядолетието.
Предложенията на близо 1000 български ученици са 280. За формулирането на идеите учениците бяха подпомогнати в дискусиите си от своите учители. През септември 2010 г. учители от близо 50 училища от над 20 града от страната бяха обучени на специални семинари по проекта как да преподават уроци от два образователни пакета: „Биоразнообразие и бедност” и „Изменение на климата и икономика” .
Идеите на българските ученици биха могли да бъдат реализирани на индивидуално, училищно, местно, национално и дори на европейско ниво. Ето част от тях:
Да се въведе данъчно облагане за всички замърсяващи предприятия в цяла Европа
Нека работим заедно - чрез междуучилищни партньорства да се създаде отговорно отношение един към друг и чувство на толерантност и взаимопомощ
Разделно събиране на отпадъците и поддържане на двора на училището
Лобиране пред местните власти за пречиствателна станция за отпадъчни води
Бойкот на найлоновите торбички
Право да участват във вземането на решения в училище
Почистване на коритата на местните реки
Уважение малцинствата в училище и зачитане на тяхната култура
„Приятно сме изненадани, че идеите на българските деца са много разнообразни. Някои от тях са доста задълбочени, като засягат всички осем Цели на ООН за Хилядолетието за развитие и най-вече свързаните с околната среда, достъпа до образование, проблемите на малцинствата, бедността, болестите и др.”, казва Камен Чипев, ръководител на проекта от българска страна. Той смята, че проектът показва нуждата от преподаването на подобни теми в българските училища: не само като отделни дисциплини, а вплетени в текущите уроци.
Десетте най-добри български ученически идеи, които ще влязат в Националната харта, ще бъдат определени чрез започващото днес електронно гласуване на сайта на проекта: http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/. Крайният срок за гласуване е 8 април 2011 г.
Националната училищна харта ще бъде официално представен на ученическа конференция на 20 април в София.
Междувременно ученици от Великобритания и Унгария също работят по формулирането на свои национални харти, в които ще включат най-добрите си идеи. Асоцииран партньор по проекта е и една развиваща се страна - Гана, която даде възможност за другата гледна точка в учебните материали по проекта.
В проекта, който започна през януари 2009 и приключва в края на май т.г., си партнират пет организации от Великобритания, Унгария, България и Гана: Съвет за теренни проучвания - Великобритания, Център за образование за развитие Кумбрия – Великобритания, Фондация Боч - Унгария, Фондация ТАЙМ - България и Международен център за предприемачество и устойчиво развитие - Гана.
За повече информация: http://bg.poverty2prosperity.eu/bg/‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/