A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ФЕРДИ ВЕЛИЕВ ОСИГУРИ ОБЯД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В АРДИНОФЕРДИ ВЕЛИЕВ ОСИГУРИ ОБЯД ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В АРДИНОПотребителите на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ) и Дневният център за пълнолетни лица с увреждания в Ардино посетиха символа на общината – Дяволския мост. Идеята те да прекарат един незабравим ден сред природата бе на Ферди Велиев, уредник на общинския музей в Ардино, който е и гид на Дяволския мост. Той осигури обяд за потребителите, които ползват двете социални услуги.
От името на потребителите и целия персонал управителят на ЦНСТПЛУИ Елван Исмаил изказва искрените си благодарности за изключителния жест и гостоприемство от страна на Ферди Велиев.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/