A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

И при Районен съд – Ардино съдебни заседатели встъпиха в длъжностИ при Районен съд – Ардино съдебни заседатели встъпиха в длъжност

Днес, на Общо събрание на съдиите при Районен съд – Ардино, новите съдебни заседатели с мандат 2021 - 2025 г. положиха клетва и с подписването на клетвения лист официално встъпиха в длъжност. Те се заклеха в името на народа да прилагат точно Конституцията и законите на Република България, да изпълняват задълженията си по съвест и вътрешно убеждение, да бъдат безпристрастни, обективни и справедливи и да пазят тайната на съвещанието.

Дарина Байданова – и.ф. Председател на Районен съд – Ардино поздрави новите съдебни заседатели за куража и ангажираността им да представят обществеността в наказателните производства и пожела ползотворна и добросъвестна работа през следващия 4-годишен  мандат. Тя прочете Поздравителен адрес до съдебните заседатели от името на г-жа Веселина Кашикова, Председател на Окръжен съд – Кърджали. „Пожелавам Ви успешен мандат, изпълнен с взети справедливи, компетентни и обективни решения по делата, по които сте призовани да участвате като съдебни заседатели, от които да чувствате лична удовлетвореност  и да имате усещането за постигната с Вашето участие обществена справедливост“, се казва в поздравителния адрес на г-жа Кашикова.

През следващите четири години от мандата си, избирани на случаен принцип, новите съдебни заседатели ще участват в състава на съда при разглеждане на дела като първа инстанция, в случаите и по реда предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/