A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Информация за проект 

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО“

Народно Читалище „Родопска искра 1921“ гр.Ардино изпълнява  проект „Любителското творчество на НЧ „Родопска искра 1921“ гр.Ардино - цветна дъга от култура, духовност, бит, изкуство, творчество, музика, забавление“ по Договор №LI – 2022-239/17.08.2022 по ПРОГРАМА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ  И РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЛЮБИТЕЛСКОТО ТВОРЧЕСТВО НА НАЦИОНАЛЕН ФОНД „КУЛТУРА“ .
Основната цел на  проекта е стимулиране на дейността на любителското творчество и  поддържане и развитие на творческия потенциал на любители в изкуствата
В проекта са заложени следните основни дейности:

  1. Закупуване на Дамска шопска носия за танцова  група "Искрица"
  2. Закупуване на Дамска кюстендилска носия за танцова  група "Искрица"
  3. Сценичен костюм от две части за Детска вокална група "Славейче"
  4. Закупуване на интерактивни тонколони за двете групи
  5. Закупуване на акустични китари
  6. Закупуване на Йоника
  7. Закупуване на озвучителна техника
  8. Организиране на фестивал. В рамките на проекта ще се организира Фестивал „ДНИ НА АРДИНО“ с групи от цялата страна в периода 07-13 август 2023г.

Чрез проекта се цели създаване на  възможности за развиване на любителското творчество, осигурявайки достъп и ангажираност на по-голям брой участници. Придобивайки материалните активи, които ще се финансират по проекта от НФК ще се достигне до по – широка публика, читалището ще стане устойчив и ще разшири дейността си, възнамерява да обогати културния  календар на общината, да увеличи участията си и да развие потенциала на любителското творчество. 
Всички събития, организирани в рамките на проекта ще бъдат със свободен достъп за публика.
Основен и дългосрочен партньор е Община Ардино.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/