A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Инж. Изет Шабан проведе последна работна среща за годината с кметове и кметски наместнициИнж. Изет Шабан проведе последна работна среща за годината с кметове и кметски наместници

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан проведе последната за календарната 2022 година редовна месечна работна среща с кметовете и кметските наместници на населените места. Участваха още зам.-кметовете Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, секретарят инж. Кемал Алиев и директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Ардино Зюлфие Ибрямова. На срещата присъства и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.

Кметът инж. Изет Шабан запозна присъстващите с приетата Областна аптечна карта, за която те са подали данни относно броя на населението, техническата инфраструктура, разстояние в километри.

На срещата бе обсъдена и продължаващата работа по изготвянето на Анализ за потребностите от социални грижи на общинско и областно ниво. Кметът инж. Изет Шабан поиска информация за анкетното проучване за броя на желаещите, които да ползват социалните услуги в съответното населено място.

Във връзка с кампанията, организирана от РЗИ-Кърджали, за ранно откриване на онкологични заболявания на здравно неосигурени лица, кметът инж. Изет Шабан възложи задача на кметовете да направят списък на лицата без здравни осигуровки, които евентуално да се възползват от безплатните скринингови прегледи.

Директорът на Дирекция „Социално подпомагане“ в Ардино Зюлфие Ибрямова информира кметовете и кметските наместници за лицата, които ще получат една от двете финансови подкрепи за отопление съответно в размери – 400 и 300 лв. Тя уточни, че сумите ще бъдат изплатени през месец декември.

В края на срещата кметът инж. Изет Шабан благодари на колегите си за съвместната работа през изтичащата година. Пожела на тях и семействата им много здраве, щастие и берекет. „Все така добре да се грижите за хората, които са Ви избрали. Надявам се, че през 2023 г. разумът ще надделее и ще бъде още по-добра от тази година“, заяви инж. Изет Шабан.

 

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/