A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА ПЪРВОТО ПОЛУГОДИЕПрез месец март съветниците гласуваха общинския бюджет за 2007 г. в размер 3 623 536 лева, а на заседанието си през юли те се запознаха с текущото му изпълнение.
Отчетните приходи в бюджета за първото шестмесечие са в размер на над 2,5 млн. лв. или близо 54 процента от годишния разчет, с което той се запазва като цифри в сравнение със същия период на миналата година.
През настоящата година от Републиканския бюджет на общините са отпуснати трансфери за изграждане, реконструкция и основен ремонт на общинските пътища, зимното им почистване; субсидии за междуселищни превози и компенсации за безплатен превоз на ученици и пр., с което приходната и разходната част бе завишена на над 5 млн. лв. Изпълнението на местните приходи за полугодието на тази година достига 365 хил. лева, което представлява 64 на сто от годишния план.
Разходите по бюджета за първото шестмесечие на годината достига 2,416 мил. лева, което е с около половин милион по-малко в сравнение със същия период на миналата година. От тях разходите за делегираните от държавата дейности са над милион и половина. За финансиране на местни дейности са разходвани над 700 хил. лв. Като една от причините за намаление на приходите и разходите в местните дейности за тази година се посочват постъпилите през 2006 година средства за проект по САПАРД.
За шестте месеца на 2007 г. за капиталови разходи са изхарчени 175 771 хил. лева, които са с около 3.5 пъти по-малко от 2006 г.

От в-к „Ардински глас”‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/