A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Кметът инж. Изет Шабан инспектира строежа на Туристическия информационен център в АрдиноКметът инж. Изет Шабан инспектира строежа на Туристическия информационен център в Ардино

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, заместникът му Неджми Мюмюнходжов и представителя на фирмата-изпълнител Евгин Мехмед направиха оглед на приключващите строително-ремонтни дейности на новата сграда на Туристическия информационен център, намираща се в центъра на родопския град, в близост до автогарата. Финансирането е по подмярка 7.5 „Подкрепа за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“ чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

„Целта ни е да популяризираме туризма и да предоставяме адекватни туристически услуги на местното население, туристите от различни краища на страната и от чужбина“, заяви кметът на общината инж. Изет Шабан. Той подчерта, че община Ардино се утвърждава като привлекателна туристическа дестинация. На територията й се намират величественият Дяволски мост на река Арда, тракийското светилище „Орлови скали“, меандрите на река Арда край село Сухово, курортно-туристическият център „Белите брези“, връх „Алада“, средновековната крепост „Асара“ край село Башево, късноантичната и средновековна крепост при устието на река Боровица, землището на село Дойранци, природната забележителност „Хладилника“.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/