A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

КМЕТЪТ ИНЖ. ИЗЕТ ШАБАН: ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА АРДИНО В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ Е СОЦИАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИКМЕТЪТ ИНЖ. ИЗЕТ ШАБАН: ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ В ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНА АРДИНО В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ Е СОЦИАЛНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ„Община Ардино успешно реализира социални проекти в условията на извънредно положение. Одобрени са два проекта, финансирани от Националния бюджет (Осигуряване на Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020 и предоставяне на грижи в домашна среда), както и проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. (Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа). Това съобщи кметът инж. Изет Шабан. По думите му,
от началото на април, община Ардино изпълнява договор по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“, финансиран от държавния бюджет чрез Агенцията по заетостта, със срок на действие до 31 декември 2020 година. Назначени са 24 домашни помощници, които ще обгрижват 28 души на услугата, на територията на общината.
Община Ардино спечели и проект по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация - 2020 г.“, чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП). Проектът, който е на стойност 16 269 лв., предвижда предоставяне на безплатна, топла храна до 170 души от град Ардино, които са лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина. Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна. Приготвената топла храна, включваща – супа, основно ядене и хляб, ежедневно ще се доставя до дома на потребителите в работните дни от седмицата. Дейностите по приготвяне и доставка на топъл обяд до дома на потребителите ще се предоставят в периода от 01.05.2020 год. до 19.06.2020 год. включително в работните дни от седмицата.
През месец април стартира и приема на заявления за наемане на персонал за предоставяне на услуги за преодоляване на последиците от коронавируса по проект BG05M9OP001-2.040 - 019 - С01 с наименование „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.“ на стойност 101 370 лв. Ще бъдат назначени 20 души „Домашни помощници“, които ще обслужват минимум 3-ма потребители на 4-часов работен ден при 5-дневна работна седмица от 1-ви май до края на 2020 година. Чрез изпълнение на дейността ще се подкрепят мерките по време на въведеното извънредно положение и съпътстващия го наложителен период на социална изолация на територията на цялата страна, чрез осигуряване на услуги в домашна среда с цел ограничаване контактите между хората, като бъдат подкрепени лицата, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19, както и лицата в карантинен период.
„Един от основните приоритети в дейността на общината в условията на извънредна ситуация е социалното обслужване на уязвимите групи“, заяви инж. Изет Шабан.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/