A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан даде старт на проект за обновяване на градския стадионКметът на Ардино инж. Изет Шабан даде старт на проект за обновяване на градския стадион

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан откри строителна площадка за изпълнение на проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион „Юнак”. Дейностите по проекта включват: полагане на нова тревна настилка за футболното игрище, както и на настилка на лекоатлетическа писта с шамот, монтаж на скамейки от дървено-полимерни материали, монтаж на метална козирка над част от трибуните, покрита със сандвич панели, оформяне на металния парапет отделящ трибуните от игрището. Предвидено е още оформяне на главния вход към стадиона чрез входна арка и нови портални врати, както и изграждане на поливна система на футболния терен.

Финансирането е по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергии от възобновяеми източници и спестяване на енергия“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., включена в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“.

Реализацията на проекта е част от поетите ангажименти от кмета на община Ардино инж. Изет Шабан през есента на 2019 година, за първия му управленски мандат. Той подчерта, че обновяването на стадиона ще допринесе за развитието на спортната инфраструктура, което ще доведе до подобряване на условията на живот.

На откриването присъстваха още председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметовете на общината Неджми Мюмюнходжов и Наско Кичуков, секретарят на общината инж. Кемал Алиев, председателят на ФК „Юнак“ Метин Мустафов. Тук бяха още представители на строителната фирма и строителния надзор.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/