A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан освободи от такса за хранене децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовкаКметът на Ардино инж. Изет Шабан освободи от такса за хранене децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан освободи от такса за хранене всички деца, подлежащи на задължително предучилищно образование в общината на възраст от 4 до 6 години. По негово предложение, Общинският съвет в Ардино единодушно прие решение за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Съгласно Наредбата не заплащат такса за хранене родителите или настойниците на деца в задължителна предучилищна подготовка три години преди постъпването им в първи клас.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития