A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Кметът на Ардино инж. Изет Шабан представи отчет за дейността на общината през 2022 годинаКметът на Ардино инж. Изет Шабан представи отчет за дейността на общината през 2022 година

„С всички извършени инфраструктурни и социални дейности през годините, които не спират и към настоящия момент, община Ардино, все повече започва да придобива европейски вид. Общината не спира да проучва и работи усилено за реализиране на бъдещи проекти. В този смисъл престоят хубави дни и години. Имаме идеи да превърнем Ардино в прекрасно място за живот“. С тези думи се обърна кметът инж. Изет Шабан към ардинци, представяйки ключови моменти от работата си и свършеното от неговия екип и общинската администрация през 2022 година. Той направи публичен отчет за извършената дейност през третата година от своя мандат в препълнения салон на читалище „Родопска искра“.

Инж. Изет Шабан отбеляза, че водещи правила в дейността на администрацията подчиняващи се на трите основни принципа отговорност, публичност и прозрачност са: работа за благото на хората, създаване на условия за по-добър живот, осигуряване на предпоставки за добър инвестиционен климат в общината. Извършваните услуги отговарят на принципите на законност, бързина, достъпност, икономия на време и удобство за заявителите. Подчерта, че през текущата година на територията на Общината са реализирани много проекти от местно значение, като особено внимание привличат инфраструктурните проекти, с реализацията на които се обнови и подобри не само облика на град Ардино, но и на селата разположени на територията на общината. „Тази година се увеличи броят на детските площадки в Общината с такива каквито има във всеки европейски град. Осветени бяха и най-отдалечените квартали. С всички извършени строителни дейности през годината община Ардино все повече започва да придобива европейски вид. Виждате обновения парк за широко обществено ползване със средства, осигурени по линия на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), обновен бе центърът на град Ардино като част от цялостна градоустройствена концепция, изграден е въжен атракцион в КТК “Бели брези“. Работим по реконструкцията и новото оборудване на градския стадион също чрез средства по линия на ВОМР. Направихме постъпки  за  включването на Дяволския мост в списъка на ЮНЕСКО. Също така беше направено проучване за минерална и термална вода в района на града. От 15 август отвори врати център за физиотерапия и рехабилитация в МБАЛ – Ардино“, заяви инж. Изет Шабан. Той запозна присъстващите с проектите, които са реализирани в община Ардино, като “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил Левски” - гр. Ардино, община Ардино”, “Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, община Ардино”. „В процес на изпълнение са социални и инфраструктурни проекти, насочени към грижи на нуждаещи се граждани и към създаването на качествена жизнена среда в населените места. В процес на изграждане е Туристически информационен център (ТИЦ), финансиран отново по ВОМР. Работи се усилено по създаване на музей на тютюна. Конкретните проекти са “Реконструкция, оборудване и обзавеждане на градски стадион”, "Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино", „Топъл обяд в условията на пандемията от  COVID-19 в община Ардино".

Съгласно приетият годишен план за развитие на социалните услуги, на територията на общината се предоставят 10 вида социални услуги като общият брой на потребителите на тези услуги през 2022 г. е 1 829 души.

В заключение, инж. Изет Шабан, изказа огромното си удовлетворение от работата на служителите на общинската администрация и ги поздрави за професионалната им и екипна работа през текущата година. Подчерта, че през отчетения период между кмета на общината и Общинския съвет е имало много добро взаимодействие. „Искам да изкажа моята искрена благодарност към общинските съветници за тяхната подкрепа. И накрая, искам да изкажа благодарности към всички Вас затова, че ми вярвате и подкрепяте в усилията ми да управлявам честно, прозрачно и почтено община Ардино. Най-отговорно Ви обещавам, че ще направя всичко зависещо от мен и от ръководената от мен администрация, за да оправдая това доверие”, заяви в края на своя отчет инж. Изет Шабан. Той отправи благопожелания към всички във връзка с предстоящите Коледни и Новогодишни празници.

Пълният отчет за третата година от управлението на кмета инж. Изет Шабан можете да намерите в официалния сайт на община Ардино www.ardino.bg , на страницата на община Ардино във фейсбук и в новогодишния брой на вестник „Ардински глас“.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/