A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Кметът на Ардино Изет Шабан даде старт на проект за обновяване на площад за широко обществено ползванеКметът на Ардино Изет Шабан даде старт на проект за обновяване на площад за широко обществено ползване

Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан откри строителната площадка за изпълнение на проект „Обновяване на площад за широко ползване в град Ардино“. Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот в община Ардино и постигане на социално-икономическо развитие, чрез осигуряване на достъпа на населението до публични услуги, посредством обновен площад за широко обществено ползване. Замисълът на проекта е да се модернизира съществуващата монотонна и износена градска среда на старото пешеходно пространство. За целта се предлага алейна мрежа с живописен характер, нови трайни декоративни настилки и озеленяване. Старите квадратни кътове с чемшири се демонтират, като на тяхно място се оформят няколко къта за почивка с дървени перголи с пълзяща растителност за сянка върху тях. В средата на главната ос се оформя кът с кръгъл фонтан с двустранен кът за почивка с кръгли пейки и перголи. В източна посока оста се разделя на три алеи – една северна (към пешеходна рампа за пешеходния мост, средна алея (към кръглото площадно пространство) и една южна – към споделената улица. В източната част на пешеходната зона се оформя кръгло площадно пространство, създаващо възможност за ограничени масови обществени прояви. Площадът е с декоративна цветна композиция от трапецовидни бетонови елементи и обхванато от кътове за почивка с дървени пейки и дървени перголи с пълзяща растителност. В североизточната част на зоната е решен изключително важният пешеходен достъп до Пазара и съществуващия пешеходен мост с осигурена достъпна среда.

Финансирането на проекта е по подмярка 7.2 „Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергии от възобновяеми източници и спестяване на енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия от Стратегия за Водено от общностите местно развитие“ на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“ чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проектът е на обща стойност 389 978 лв.

„Този площад ще бъде част от концепцията за обновяването на цялата централна градска част. Целта ни е след обновяването му да се посещава масово и да се използва. Започнахме с централния площад, детската площадка, пешеходната зона между площада и стария център. Сега продължаваме с тази пешеходна зона. Изгради се много хубав общински пазар. Предстоят още няколко елемента, които трябва да направим. Идеята ни е цялата централна част в град Ардино да бъде една от най-модерните“, заяви кметът Изет Шабан. Той уточни, че за първи път в 63-годишната история на град Ардино се прави цялостно обновяване на цялата централна градска среда, като цяло, а на пешеходната зона след 22 години.

Главният проектант от „Дженерал-А“ ЕТ арх. Олег Николов отбеляза, че неговият екип работи перфектно с ръководството на общината, както и с екипите на фирмата-изпълнител „Солак М.С.“ и строителният надзор „Екионженеринг“. „Ще продължим да работим за обновяване и модернизиране на градската среда чрез благоустрояване на пешеходната крайречна зона и речното корито на река „Ардинска“. Кметът Изет Шабан ни възложи да мислим не на парчета, а да имаме концептуално мислене и единство на всичките обекти“, заяви арх. Николов.

На откриването присъстваха още председателят на Общинския съвет Сезгин Байрям, зам.-кметът на общината Неджми Мюмюнходжов, секретарят инж. Кемал Алиев, управителят на фирмата-изпълнител „Солак М.С.“ ООД Метин Солак, представител на строителния надзор „Екионженеринг“ ЕООД, Кърджали и инж. Анжела Попова, член на екипа на арх. Николов. Тук бяха още Нилгюн Исмаил, Шахин Байрамов и Реджеб Шакиров.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/