A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРОЛЕТТА СЕ ПРОВЕДЕ В АРДИНОКОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ НА ПРОЛЕТТА СЕ ПРОВЕДЕ В АРДИНОЗа втора поредна година над 40 ученици от Ардино взеха участие в конкурса за рисунка на тема „Моя бяла пролет”. Той бе организиран от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН).
„Целта на конкурса бе участниците, чрез своите творби да отразят настъпващата пролет в цялата й прелест. Пролетта е един прекрасен повод, за да рисуват децата“, заяви Мехрибан Ардалиева, секретар на МКБППМН в Ардино. Жури с председател Мюзейен Юсуфова, преподавател по изобразително изкуство в ЦПЛР в Ардино, имаше нелеката задача да определи и класира победителите. Те бяха подредени в три възрастови групи. Победител в първа група от 6 до 9 години е Пелин Карабекирова, на второ място е Ердениз Салиев, а на трето място са Юзге Сали и Емилияна Газенова. Първо място във втора възрастова група от 10 до 12 години е за Вилияна Симова, второ място е за Сияна Карамфилова, а третото е за Айлин Осман и Пънар Чауш. Първа награда в трета възрастова група от 13 до 18 години е за Елица Карамитева. На второ място журито класира Севги Карахасан, а трета е Синем Османлъ.
Поощрителни награди получиха Бурчин Касаб, Беркай Юмер, Есин Шакир, Сезин Юзгюр, Диляра Реджебова, Пънар Билезерова, Синем Чауш, Сание Али, Айсун Кочева, Арзу Ефенди, Стела Минчева. А за всички останали имаше награди за участие, осигурени от Община Ардино.
Тази година, изложбата е представена в Общинския музей, за да има възможност да я разгледат, както жителите, така и гостите на общината. Тя ще бъде изложена до края на Великденските празници.Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/