A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ В АРДИНО ЩЕ РАБОТЯТ ОЩЕ ТРИ МЕСЕЦАЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ В АРДИНО ЩЕ РАБОТЯТ ОЩЕ ТРИ МЕСЕЦАС три месеца е удължен срокът за предоставяне на услугата по социалния проект на община Ардино „Подкрепа за достоен живот”. Личните асистенти и потребителите, които участват в него, ще подпишат допълнителни споразумения със срок до 18 декември, съобщи администраторът на проекта Айсен Саидова..
В община Ардино като лични асистенти работят 52 души, които се грижат за 57 лица с трайни увреждания. „Нов прием на документи няма да бъде извършван. Екипът ще продължи да работи по списъка на класираните кандидати”, уточни Саидова.
Проектът „Подкрепа за достоен живот“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Той е насочен към предоставяне на почасови услуги в домашна среда за хора с частична или пълна невъзможност за самообслужване в риск от социална изолация.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/