A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Ловно сдружение „Бели брези“ в Ардино отчете дейността си за 2023 г.Ловно сдружение  „Бели  брези“  в Ардино отчете дейността си за 2023 г.

Ловно-Рибарско Сдружение „Бели  брези“ - Ардино проведе отчетно събрание през уикенда. Гости на събранието бяха кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям и директорът на ДГС-Ардино инж. Ертан Еминов.

Председателят на Сдружението Шахин Байрамов представи подробен отчет за изминалата 2023 г. „За поредна година отчитаме един успешен ловен сезон. Всички дружинки изпълниха плановете си на 100 %. Винаги сме полагали целогодишен труд и всеотдайност за опазването на дивеча и увеличаването на популацията им в района. Общата ловна площ, която стопанисва ЛРС „Бели брези е 24 068 хектара, разпределени между шест дружинки. Общият брой на ловците е 404. При план за отстрел 152 броя диви свине са отстреляни 219“, заяви Шахин Байрамов. Той благодари на всички председатели и отговорници по дружинки, а също така и на всеки ловец, че не са допуснали нито един инцидент с ловно оръжие по време на ловните излети. Шахин Байрамов отбеляза, че с цел разнообразяване на дивеча през 2023 година Сдружението е разселило 25 броя елени – лопатари по ловните полета. „Тази година също сме подали заявление за участие в Програмата за разселване на дивеч - 60 броя - див заек“, уточни Байрамов. Той подчерта още, че сдружението поддържа добри взаимоотношения с Община Ардино в лицето на кмета инж. Изет Шабан, ДГС - Ардино и РУ - Ардино.

Той пожела на колегите си наслука през новия ловен сезон 2024 – 2025 г. Отчетът за 2023 година бе приет единодушно от делегатите на Общотото събрание.

Кметът Изет Шабан призова ловците към отговорност и дисциплина по време на ловния сезон. „Най-важното е да се пази живота и здравето на ловеца. Пожелавам Ви успех и през този сезон. Наслука!“, заяви Изет Шабан.

За делегат на Общото събрание на НЛРС-СРЛБ бе избран председателят на ЛРС „Бели Брези“ Шахин Байрамов, резервен – Айдън Тефиков, специалист по лова към ЛРС „Бели брези“.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/