A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

МЕСТНА ВЛАСТ, ПРАВИТЕЛСТВО И НАГЛАСА НА ХОРАТА ЗА ПО-ДОБЪР ЖИВОТСОЦИОЛОГИЧЕСКО ПРОУЧВАНЕ

Поради тревожните перспективи пред развитието на традиционните отрасли в селското стопанство на Родопите кметът на община Ардино Ресми Мурад възложи социологическо проучване. То е първото, което е поръчвано по инициатива на общинското ръководство от десет години насам и следва европейските принципи за добро управление,препоръчани от омбудсмана на Република България Гиньо Ганев. Целта му е да очертае перспективите пред община Ардино в краткосрочен и средносрочен план. Проучването извърши рекламна агенция „Родопи” и се проведе от сертифицирани по ИСО 9001-2000 социолози и квалифицирани анкетьори. Обхванато е 0,3 на сто от населението на общината в 18 селища.
Основните въпроси, които са засегнати се отнасят до поминъка на хората.
51,7 % от анкетираните отговарят, че не биха отглеждали тютюн, ако бъдат спрени премиите, защото няма да е рентабилно, 42,3% и сега не се занимават с тютюнопроизводство. Едва 3,7 на сто посочват, че биха отглеждали тютюн, ако изкупната цена ги задоволява, а за 2,3% тютюнопроизводството е единствен източник на доходи за техните семейства.
Неблагоприятни са данните и за другия важен отрасъл - животновъдството. 52% от анкетираните не са в състояние да се справят с европейските изисквания за окрупняване на животновъдните ферми - те нямат финансов ресурс да го направят, нито пък капацитет да разработят проекти в тази насока и биха се отказали да гледат животни. Почти 30 на сто от хората споделят, че и сега не се занимават с животновъдство, като най-много от тях са съсредоточени в българомохамеданските села и град Ардино. Готовност да отглеждат животни, съобразно европейските изисквания са заявили едва 17 на сто от респондентите.
Мрачните перспективи в селското стопанство се отразяват на миграционните нагласи. Попитаните жители на общината дали биха ли напуснали родното си място, за да търсят възможности за по-добър живот. Една трета изразяват категорична готовност да търсят по добро устройване другаде. Това са предимно млади хора, миграцията на които би задълбочила демографската криза, тенденцията на обезлюдяване и застаряване на община Ардино.
Анкетираните виждат в изграждането на каскада „Горна Арда” единствена възможност за разкриване на работни места и временно решаване на проблема с поминъка. Днес 99% от жителите на общината са за реализацията на този проект. 64,7% считат, че правителството трябва да ускори преговорите с потенциалния изпълнител на проекта и строежът да започне час по-скоро. Малко над 27 на сто са на мнение, че правителството внимателно трябва да огледа офертите на евентуалните изпълнители и да избере най-добрата от тях, с риск строежът да се забави. Хората си спомнят горчивия опит с турската фирма „Джейлян холдинг”.
Източник за работни места са и общинските проекти в инфраструктурата и благоустройството, които са на различен етап на реализация. Без изключение, те са посрещнати с над 95% одобрение, независимо в коя част на общината се намират. Става дума за изграждането на пречиствателна станция, укрепване коритото на река Ардинска, подмяна и доизграждане на канализация в Ардино, изграждане на канализация в село Бял извор, водоснабдяване на село Млечино и други населени места, развитие на курорта „Белите брези”, изграждане на шосе до Дяволския мост, като основна туристическа забележителност на общината.
Както е известно правителството спря много инфраструктурни обекти в региона. Част от тях са и тези за водоснабдяване и канализация на Ардино и селата. 79 на сто от анкетираните категорично са против тази мярка. Тя среща подкрепа сред едва 5% от жителите на общината. 15,3 на сто се затрудняват да отговорят.
Едва 30,7 от анкетираните смятат, че кабинетът `Борисов` ще обърне внимание на местните проблеми и ще привежда достатъчно субсидии на общината. Въпреки това хората сочат като приоритети водоснабдяването и канализацията - 73%, състоянието на улиците и пътищата - 68,3% и развитието на курорта „Белите брези” - 35,7%.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/