A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

МИГ „АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“ С ФИНАНСОВ ПЛАН ОТ 5 775 000 ЛВ. ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ДО 2020 ГОДИНАМИГ „АРДИНО - ДЖЕБЕЛ“ С ФИНАНСОВ ПЛАН ОТ  5 775 000 ЛВ. ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ ДО 2020 ГОДИНА Информационна конференция на тема „Водено от общностите местно развитие (ВОМР) – предизвикателства и възможности“ се проведе в сряда в заседателната зала на община Ардино. Срещата бе част от дейностите на СНЦ „Местна инициативна група Ардино – Джебел“. В нея участие взеха земеделски производители, представители на неправителствения сектор и бизнеса, кметове на населени места, директори на училища и детски градини, граждани. Тук бяха кметът на общината Ресми Мурад и председателят на общинския съвет Сезгин Байрям.
Информационната конференция бе открита от председателя на СНЦ „МИГ Ардино -Джебел“ инж. Изет Шабан, който приветства присъстващите и очерта рамката на „МИГ Ардино-Джебел“ и възможностите за кандидатстване и финансиране на проекти. Той отбеляза, че одобреният финансов ресурс по Стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е в размер на 5 775 000 лева. Разпределен по програми, както следва: Програма за развитие на селските райони (2 925 000лв.), Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (1950 000лв.) и Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (900 000лв.).
Потенциални бенефициенти по проектите към СВОМР са: Община Ардино, Община Джебел, земеделски производители, микро, малки и средни предприятия, неправителствени организации, училища, читалища, спортни клубове, обучителни организации и работодатели от територията на Общините Ардино и Джебел.
„През този планов период, особен акцент при одобряването на проекти, тежест ще се даде на проектите на младите хора и проектите с иновативна стойност“, уточни инж. Изет Шабан.
В своето приветствие кметът на общината Ресми Мурад направи оценка за успешно реализираната Стратегия за местно развитие по подхода ЛИДЕР през предходния програмен период: „Изключително интересен и важен форум за нашата община. През предходния период реализирахме 29 проекти, от които девет са на общината, а останалите 20 са на реалния частен сектор. Надявам се, че през настоящия програмен период, проектите ви да бъдат качествени и конкурентни и да получат одобрение. Местната Стратегия е важна и тя е един инструмент, който дава възможност за обновяване и модернизиране на производствата и секторите, които позволяват за кандидатстване с проекти“, заяви Ресми Мурад.
С мултимедийна презентация, управителят на Националната почвена служба Явор Йорданов разясни възможностите за създаване и развитие на рентабилни земеделски стопанства на територията на МИГ „Ардино – Джебел“.
Управителят на „Европроекти“ в Кърджали Сабиха Ахмед и Дора Христова, управител на Областния информационен център запознаха присъстващите с новите мерки за кандидатстване по Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на СНЦ „МИГ Ардино-Джебел“.
Д-р Дуньо Дунев, председател на Асоциацията за защита на пациентите представи възможностите за здравна и социална подкрепа за пациентите. Той уточни, че новост е програмата за лечение на социално слаби и здравно неосигурени.
Изпълнител на форума бе Фондация „Разпространение на знание и социални дейности – Авицена“.Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/