A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

МНОГОПОСОЧНИ ИНИЦИАТИВИ В ОБЩИНА АРДИНО ПРЕЗ МАНДАТ 2003-2007 / Документално за инвестиционната политика /• Възстановяване на хидроизолацията на покрива на физкултурния салон към СОУ в Ардино - 9 096 лв.
• Възстановяване на водосток /до градския стадион/ в Ардино - 2 600 лв.
• Възстановяване на тръбен водосток /Ф-1000/ в кв. "Кобила" /Млечино/ - 11 600 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в двора на СОУ в Ардино - 11 694 лв.
• Възстановяване на водосток в Светулка - 8 520 лв.
• Укрепване на път в с. Жълтуша - 10 650 лв.
• Изграждане на подпорна стена за укрепване на сградата на Младежкия дом в с. Бял извор - 22 534 лв.
• Корекция на р. „Даладжа” /Ардино/ - 82 049 лв.
• Удължаване на водосток и изграждане на подпорна стена на пътя за Еньовче - 19 836 лв.
• Укрепване на път и жилищни сгради в Бял извор - 11 519 лв.
• Изграждане на подпорна стена в кв. Диамандово /Бял извор/ - 18 183 лв.
• Укрепване на скатове в кв. „Горичево” - Ардино – 29 740 лв.
• Възстановяване на тръбен водосток /Ф-1000/ в Ардино - 11800 лв.
• Рехабилитация на местен път Ардино - кв. „Бостанджиите” - Туристически комплекс „Белите брези” - 78 400 лв.
• Рехабилитация на местен път Долно Прахово - Боровица - 58 800 лв.
• Водоснабдяване на Брезен - 10 000 лв.
• Изграждане на подп. стени и тръбни водостоци в кв. "Деремахала" /Бял извор/ - 24 919 лв.
• Рехабилитация на местен път Седларци - Галище - 78 399 лв.
• Проучвателен сондаж за допълнително водоснабдяване на Китница -
• 3 000 лв.
• Изграждане на 2 броя водостоци в кв. „Горичево” /Ардино/ - 4 250 лв.
• Възстановяване на тръбен водосток /Ф-1000/ в Падина - 8 850 лв.
• Укрепване на скатове /кв. 17/ в Жълтуша - 11 096 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция на читалище „Лъч” - Горно Прахово - 10 849 лв.
• Изработване на инвестиционен проект за рекоструиране и удължаване на главния колектор на град Ардино с корекция на речното корито на р. „Ардинска” - 3 980 лв.
• Основен ремонт на ел.инсталацията и санитарните възли на НУ - Ардино - 5 000 лв.
• Ремонт на СОУ - Ардино - 7 000 лв.
• Възстановяване на дъждовната канализация /Ф-1000/ в с. Жълтуша - 7 750 лв.
• Укрепване на скатове на ул. „М. Палаузов” /Ардино/ - 34 399 лв.
• Ремонт на СОУ в Бял извор - 6 000 лв.
• Ремонт на ОУ в Боровица - 7 008 лв.
• Ремонт на отоплителна инсталация на СОУ - Ардино - 20 146 лв.
• Възстановяване на скат по пътя Бял извор - м. „Сараллер” - 3 973 лв.
• Възстановяване на подпорни стени в района на НУ - Ардино - 25 043 лв.
• Ремонт на покривната конструкция на регионален храм /джамия/ в Ардино - 11 500 лв.
• Рехабилитация на местен път Ардино - Правдолюб - 29 490 лв.
• Рехабилитация на местен път Ардино - кв. „Горичево” - 61 750 лв.
• Рехабилитация на местен път Ардино - Дядовци - 85 800 лв.
• Рехабилитация на местен път Ардино - кв. „Бостанджиите” - 76 470 лв.
• Рехабилитация на местен път Ардино - кв. „Искра” - 63 720 лв.
• Рехабилитация на местен път Бял извор - „Деремахала” - 85 300 лв.
• Рехабилитация на местен път Бял извор - Срънско - 88 230 лв.
• Рехабилитация на местен път Кобиляне - Хромица - 88 230 лв.
• Рехабилитация на местен път Седларци - Галище - 83 330 лв.
• Изграждане на вътрешна водопроводна мрежа в м. „Звегор” /Падина/ - 191 000 лв.
• Доставка на многофункционален багер - 45 600 лв.
• Събиране и постоянно съхраняване на негодните за употреба пестициди в контейнери “Б-Б куб” в с. Чубрика - 56 779 лв.
• Почистване на пътно платно от свлечена земна маса на път Синчец - Гърбище - 2 389 лв.
• Укрепване на скат в Стояново - 14 592 лв.
• Остъкляване на общински училища - 7 875 лв.
• Реконструкция на главен колектор и корекция на речното корито на р. „Ардинска” - 192 550 лв.
• Водоснабдяване на Брезен - 9 000 лв.
• Реконструкция на мост до сградата на общинска администрация в Ардино - 28 000 лв.
• Водоснабдяване на Търносливка - 10 000 лв.
• Укрепване на скат в м. „Почивало” /Гърбище/ - 9 528 лв.
• Укрепване на свлачище на пътя Ардино - Млечино - 50 490 лв.
• Възстановяване на битова и дъждовна канализация в Бял извор - 37 180 лв.
• Изграждане на тръбен водосток и възстановяване на трошенокаменна настилка на улица в кв. “Горичево” - Ардино - 7 433 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в кв. „Изгрев” - Ардино - 14 662 лв.
• Изграждане на плочест водосток по пътя Светулка - м. „Деремахале” - 5 750 лв.
• Възстановяване на втори участък - подпорна стена в Горно Прахово - 9 143 лв.
• Изграждане на 20 м покрит канал /Ф1000/ и 80 м открит канал, обезопасен с мрежа в участъка, който обхваща детската градина в Падина - 12 805 лв.
• Укрепване на свлачище на пътя за Ябълковец - 69 252 лв.
• Възстановяване на подпорни стени и водостоци по пътя Дядовци - Дяволския мост - 23 324 лв.
• Укрепване на път и жилищна сграда в м. „Бойчева река” /Падина/ - 16 146 лв.
• Реконструкция на улица в м. „Шабанкаялар” /Бял извор/ - 15 000 лв.
• Реконструкция на улица „Здравец” /Ардино/ - 25 000 лв.
• Реконструкция на улица в м. „Альоллар” /Бял извор/ - 8 000 лв.
• Реконструкция на улица в м. „Чамлар” /Бял извор/ - 10 500 лв.
• Реконструкция на улица в Главник - 14 000 лв.
• Реконструкция на улица в Голобрад - 18 000 лв.
• Реконструкция на улица „Г. Кирков” в Ардино - 10 000 лв.
• Реконструкция на улица в Млечино /зона здравна служба/ - 18 500 лв.
• Реконструкция на улица в м. „Шума” /Горно Прахово/ - 20 000 лв.
• Реконструкция на улица в м. „Нова махала” /Горно Прахово/ - 13 500 лв.
• Реконструкция на улица „Преспа” /Ардино/ - 18 000 лв.
• Реконструкция на улица „Драва” /Ардино/ - 10 000 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция на сграда /бивша детска градина/ в Гърбище - 5 570 лв.
• Възстановяване на покривна конструкция на сграда /здравна служба/ в Горно Прахово - 2 296 лв.
• Възстановяване на покривна конструкция на сграда /кметство/ в Горно Прахово - 3 533 лв.
• Възстановяване на покривна конструкция на сграда /кметство/ в Седларци - 3 507 лв.
• Възстановяване на водостоци /3 броя/ в Сухово - 10 103 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция на градското читалище в Ардино - 8 460 лв.
• Укрепване на свлачище на път Млечино - Червена скала - 17 740 лв.
• Укрепване на свлачище на път за м. „Дедино” - Долно Прахово - 13 868 лв.
• Укрепване на откос на пътя за Дядовци - 32 283 лв.
• Рехабилитация, реконструкция и модернизация на улично и парково осветление на територията на община Ардино - 117 600 лв.
• Ремонт на отоплителни инсталации на общински училища и детски градини в община Ардино - 13 788 лв.
• Освежаване /кърпеж и облицовка около прозорците/ на НУ - Ардино - 5 489 лв.
• Освежаване /кърпеж и облицовка около прозорците/ на СОУ - Ардино - 11 475 лв.
• Укрепване на скат на пътя Боровица - Китница - 60 110 лв.
• Възстановяване на ходовата част на въжен мост в Паспал - 4 357 лв.
• Рехабилитация на път Бял извор - Падина - Еньовче - 49 995 лв.
• Ремонт на отоплителната инсталация на ОбДК - Ардино - 13 500 лв.
• Възстановяване на мазилка и облицовка около прозорците на МБАЛ - Ардино - 16 947 лв.
• Реконструкция на местен път Ардино - кв. „Пеперудите” - 48 485 лв.
• Ремонт на ел.инсталацията в НУ - Ардино - 10 000 лв.
• Ремонт на ЦДГ “Брезичка” - Ардино - 8 325 лв.
• Възстановяване на подпорни стени в Сухово - 9 959 лв.
• Укрепване устоите на мост в Падина - 10 248 лв.
• Ремонт на СОУ - Ардино - 12 000 лв.
• Ремонт на отоплителната инсталация на СОУ - Бял извор - 20 000 лв.
• Възстановяване на покривна конструкция на сграда /кметство/ в Ленище - 3 640 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция и хидроизолация на ОУ - Падина - 10 500 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция и хидроизолация на СОУ - Бял извор - 15 500 лв.
• Довършителни СМР по реконструкцията на улица в Голобрад - 5 000 лв.
• Довършителни СМР по реконструкцията на улица /зона здравна служба/ в Млечино - 5 000 лв.
• Довършителни СМР по реконструкцията на улици в м. „Шабанкаялар” и м”. „Альоллар” /Бял извор/ - 10 000 лв.
• Реконструкция на улица в Жълтуша - 15 000 лв.
• Довършителни СМР по реконструкцията на улица в м. „Нова махала” /Горно Прахово/ - 5 000 лв.
• Довършителни СМР по реконструкцията на ул. „Г. Кирков” и ул. „Здравец” /Ардино/ - 14 880 лв.
• Възстановяване на пътни настилки по улици „Бели брези”, „Ф. Запрянов”, „Иван Вазов”, „Първи май” и централната част на Ардино - 20 000 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в м. „Жеден” /Падина/ - 8 824 лв.
• Възстановяване на подпорна стена на пътя Бели брези - Млечино - 10 135 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция и хидроизолация на ОУ - Жълтуша - 15 500 лв.
• Укрепване на скат в кв. 4 /Долно Прахово/ - 3 883 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция и хидроизолация на ОУ - Горно Прахово - 10 500 лв.
• Изграждане на мост към паркинг зад общинската сграда - 23 500 лв.
• Изграждане на 2 броя тръбни водостоци /Ф 300/ на ул. „Пирин” /Ардино/ - 2 630 лв.
• Възстановяване на подпорна стена на местен път Бял извор - м. „Карамисирлер” - 5 682 лв.
• Възстановяване на канализация в Туристически комплекс „Белите брези” - 8 675 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в местността “Оваджик” /Жълтуша/ - 14 275 лв.
• Възстановяване на метален пешеходен мост в Жълтуша - 14 257 лв.
• Възстановяване на бетонов праг и корекция на коритото на р. „Бялизворска” - 6 094 лв.
• Възстановяване на водосток и пътно платно в Русалско - 6 850 лв.
• Възстановяване на тръбен водосток по местен път в Латинка - 6 076 лв.
• Реконструкция на главен колектор и корекция на речното корито на р. „Ардинска” - изграждане на подпорни стени и оформяне на корекцията - 148 532 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в Горно Прахово - 16 233 лв.
• Възстановяване на подпорна стена на левия бряг на р. „Ардинска”, кв. “Шивачево” - 22 159 лв.
• Надзиждане на подпорни стени и корекция коритото на р. „Ардинска” - Ардино - 19 292 лв.
• Възстановяване на тръбен водосток на р. „Калеканска” - Ардино - 4 736 лв.
• Обезопасяване на вертикално пропадане на земни маси в руднични галерии край кв. „Капина” /Ардино/ - 11 167 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в Падина - 19 765 лв.
• Възстановяване на част от ламаринения покрив на профилакториум в Туристически комплекс „Белите брези” - 26 661 лв.
• Възстановяване на покрива на сградата на ОДЗ в кв. Диамандово /Бял извор/ - 11 825 лв.
• Възстановяване на покривна конструкция на сграда /кметство/ в Синчец - 7 199 лв.
• Възстановяване на покрива на сграда /кметство/ в Млечино - 19655 лв.
• Укрепване на скат в м. „Стара Падина” /зона гробищен парк/ - 29 962 лв.
• Възстановяване на покривна хидроизолация на спортна зала в Ардино - 12 345 лв.
• Реконструкция на улица в м. „Яманлар” /Бял извор/ - 20 000 лв.
• Реконструкция на улица в Стояново - 15 000 лв.
• Реконструкция на улица в Ябълковец - 3 000 лв.
• Реконструкция на улица в кв. „Искра” /Млечино/ - 20 000 лв.
• Реконструкция на улица в Долна махала /Седларци/ - 6 996 лв.
• Реконструкция на улица в м.Чалаплар /Бял извор/ - 9 987 лв.
• Реконструкция на улица в Чубрика - 4 968 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на път Ардино - Дядовци - Дяволски мост - 48 000 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на местен път Ахрянско - Търносливка - 19 200 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на местен път Туристически комплекс “Белите брези” - м. „Шерифоллар” /Ябълковец/ - 14 400 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на местен път Падина – „Узунова махала” - 14 400 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на местен път Ардино - кв. „Веселиново” - 14 400 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на местен път Ардино - кв. „Пеперудите” - 14 400 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на местен път Ардино - Правдолюб - 28 800 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на местен път Диамандово - м. „Яманлар” - 14 400 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на местен ппът Ардино - м. „Паслар” - 24 000 лв.
• Ремонт на СОУ в Бял извор - 112 688 лв.
• Реконструкция на ул. “Драва” /Ардино/ - 9 542 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на път Седларци - Жълтуша - 93 052 лв.
• Укрепване на скат в Срънско - 12 244 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в Диамандово - 13 337 лв.
• Възстановяване на подпорна стена Бял извор - „Деремахала” - 15 580 лв.
• Възстановяване на дига и преливен канал на яз. „Мюнзюллер” /Ардино/ - 9328 лв.
• Възстановяване на 3 броя еднотипни прагове по р. „Ардинска” - 33 456 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в „Узунова махала” /Падина/ - 9 904 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в м. „Садина” /Падина/ - 12 512 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в м. „Звегор” /Падина/ - 11 151 лв.
• Ремонт на ОУ в Боровица - 17 000 лв.
• Възстановяване на подпорни стени и битова канализация в кв. „Изгрев” /Ардино/ - 80 737 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в Горно Прахово - 17 979 лв.
• Възстановяване на водосток /Ф-1000/ и подпорна стена в м. „Кобила” /Млечино/ - 13 590 лв.
• Укрепване на път в Главник - 9 996 лв.
• Рехабилитация и реконструкция на път Падина - Бял извор - Еньовче - 68 600 лв.
• Ремонт на спортна зала „Юнак” - Ардино - 6 912 лв.
• Възстановяване на път, подпорни стени и тръбен водосток /Ф-1000/ по пътя за Дяволския мост - 13 877 лв.
• Укрепване на пътя за Ленище - 15 229 лв.
• Възстановяване на подпорни стени по пътя Хромица – Богатино – Млечино - Долно Прахово - 21 012 лв.
• Възстановяване на път за кв. „Касаплар” /Ардино/ - 8 999 лв.
• Изграждане на подпорна стена за укрепване на речни брегове по р. „Коджадере” /Ардино/ - 34 465 лв.
• Ремонт на отоплителната инсталация на СОУ в с. Бял извор - 14 000 лв.
• Възстановяване на бетонов праг и главен колектор /Ф-500/ на р. „Ардинска” /Ардино/ - 17 214 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в Сухово - 11 891 лв.
• Укрепване на свлачище и жилищна сграда в Паспал - 10 610 лв.
• Обезопасяване на пропадания по стара руднична галерия в Еньовче - 5 738 лв.
• Укрепване на свлачище в м. „Гьочуклук” по пътя Боровица - Долно Прахово - 44 376 лв.
• Реконструкция на улица в Горно Прахово - 24 936 лв.
• Реконструкция на улица в Башево - 8 000 лв.
• Асфалтови кърпежи по улиците „Бели брези”, ”Самара”, „Шипка” и „Прогрес”, кв. „Къпина” и общинския двор - 16 568 лв.
• Изграждане на паркинг зад общинската сграда - 20 000 лв.
• Възстановяване на плочест водосток на път Светулка - Ахрянско - 12 005 лв.
• Водоснабдяване на Китница, подобект „Резервоар” - 6 000 лв.
• Водоснабдяване на Търносливка - изграждане на резервоар - 10 000 лв.
• Ремонт на парокотелна инсталация в ОУ - Горно Прахово - 13 000 лв.
• Реконструкция на улици в м. „Хюсенлер” /Диамандово/ - 25 000 лв.
• Оформяне на кръстовище между улиците “Тютюнева”, “Изгрев” и “Драва” в Ардино - 20 000 лв.
• Укрепване на свлачище по път Боровица - Голобрад - 15 807 лв.
• Изграждане на мост между селата Богатино и Левци - 25 000 лв.
• Изграждане на 3 броя подпорни стени в Бял извор /Диамандово/ - 27 550 лв.
• Укрепване на свлачище по път Боровица - Русалско - 94 500 лв.
• Възстановяване на въжен мост над р. „Арда” /край Китница/ - 130 800 лв.
• Асфалтова настилка на ул. „Драва” /Ардино/ - 11 088 лв.
• Асфалтови кърпежи в двора на МБАЛ - Ардино - 11 000 лв.
• Реконструкция на улица в Брезен - 12 000 лв.
• Водоснабдяване на Млечино - 90 000 лв.
• Събиране и постоянно съхранение на негодните за употреба пестициди в контейнери „Б-Б-куб” - 19 903 лв.
• Водоснабдяване на Ахрянско - 90 000 лв.
• Въжен мост при Китница - 39 844 лв.
• Еко-двор в Боровица - 4 998 лв.
• Изграждане на подпорна стена и отводняване на улица в м. „Чолаково” /Бял извор/ - 25 000 лв.
• Реконструкция на етернитовата водопроводна мрежа в Горно Прахово - 228 649 лв.
• Възстановяване на бетонов праг и устоите на пешеходен мост в Ардино - 27 455 лв.
• Вертикална планировка на новия паркинг зад сградата на общинска администрация; ремонт на санитарни възли - 45 944 лв.
• Ремонт на въжен мост над р. „Арда” /край Китница/, ІІ етап - 40 000 лв.
• Реконструкция на улица в м. „Хюсемлер” /Бял извор/ - 20 000 лв.
• Оформяне на тротоар по ул. „Бели брези” - кв. „Любовна чешма” /Ардино/ - 25 000 лв.
• Възстановяване на подпорна стена в Падина - 6 928 лв.
• Укрепване на откос в Срънско - 14 036 лв.
• Ремонт на покрив на малката зала в сградата на ОбА - Ардино - 2 117 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция на ОУ в Падина - 8 597 лв.
• Възстановяване на покривната конструкция на ЦДГ в Падина - 19 851 лв.
• Реконструкция на улица /зона СОУ/ в Бял извор - 29 988 лв.
• Реконструкция на улица в Чубрика - 4 991 лв.
• Реконструкция на улица в Боровица - 10 000 лв.
• Реконструкция на улица в Башево - 9 981 лв.
• Реконструкция на улица в Ябълковец - 10 046 лв.
• Реконструкция на улица в Горно Прахово - 14 998 лв.
• Ремонт на общинска външна тоалетна и направа на отводнителни канали в Бял извор - 9 236 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Ардино - кв. „Пеперудите” - 19 987 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път кв. „Паслар”- кв. „Морава” /Ардино/ - 29 978 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Ардино - Бистроглед - 44 998 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Ардино - Правдолюб - 44 987 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Млечино - Ослец - 19 963 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Хромица - х. „Млечино” - 39 985 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Богатино - „Червена скала” - 34 990 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Горно Прахово - Долно Прахово - 34 993 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Бял извор - м. „Чалаплар” - 14 997 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Стояново - Мусево - 14 974 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Бял извор - Падина - Жълтуша - 24 973 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Падина - м. „Стара Падина” - 25 436 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Сухово - Османци - 24 980 лв.
• Изграждане и основен ремонт на местен път Боровица - Голобрад - 19 953 лв.
• Изместване на дъждовна канализация /кв. 22 по ПУП/ в Бял извор - 4 199 лв.
• Възстановяване на тръбен водосток /Ф-1000/ на ул. „Драва” /Ардино/ - 5 721 лв.
• Възстановяване на улично осветление на ул. „Иван Вазов” /Ардино/ - 11 040 лв.
• Ремонт на обреден дом в Боровица - 5 000 лв.
• Строително-монтажни работи в сградите на общинските училища по утвърдената програма за оптимизация на училищната мрежа - 96 000 лв.
• Укрепване на скат в Диамандово - 20 300 лв.
• Баластриране на общински път Светулка - „Деремахала” - 10 333 лв.
• Възстановяване на водосток в Жълтуша - 6 996 лв.
• Укрепване на скат в Дедино - 16 049 лв.
• Оформяне на тротоар по ул. „Бели брези” - кв. “Любовна чешма” /Ардино/ - 27 934 лв.
• Ремонт на отоплителната инсталация на читалището в Ардино - 20 000 лв.
• Ремонт на асфалтова настилка и кърпежи по улици в Бял извор - 13 200 лв.
• Изграждане на отводнителни канали по улиците „Стара планина”, „Бреза” и „Ив. Вазов” в Ардино - 7 655 лв.
• Укрепване на скат по прекия път Диамандово - Бял извор - 23 189 лв.
• Изграждане и подобряване на канализационна и улична мрежа на кв. „Бостанджиите” /Ардино/ - 565 920 лв.
• Основна подмяна на парна инсталация на ОУ в Жълтуша - 256 795 лв.
• Вертикална планировка на ОДЗ „Слънце” в Ардино - 75 392 лв.

Октомври 2007 г. ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - АРДИНО‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/