A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НА 24 АПРИЛ (ПЕТЪК) ЗАПОЧВА СВЕЩЕНИЯТ ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ МЕСЕЦ НА ОРУЧ (ГОВЕЕНЕ) – РАМАЗАННА 24 АПРИЛ (ПЕТЪК) ЗАПОЧВА СВЕЩЕНИЯТ ЗА МЮСЮЛМАНИТЕ МЕСЕЦ НА ОРУЧ (ГОВЕЕНЕ) – РАМАЗАННа 24 април, петък започва свещеният за мюсюлманите месец на оруч (говеене) - Рамазан. Но ден преди това на 23 април (четвъртък) се кланя теравих намаз - специална молитва която се изпълнява всяка вечер след ятсъ, същата полунощ се става за сахур - време в което се закусва и се прави нийет - възнамерение за оруч - говеене. Според Корана в продължение на месец, в светлата част на деня – от изгрев до залез слънце, мюсюлманите не приемат никаква храна и вода, като по този начин пречистват духа и тялото си.
Започването и завършването на говеенето всеки ден се възвестяват с молитвен възглас от минарето на джамията. Продължава да се използва и традиционния начин за съобщаване – махалите се обхождат от даулджия (тъпанджия), който с биене на тъпан възвестява началото и края на поста. Въздържанието се налага, за да може всеки мюсюлманин да се доближи до състоянието на бедните, гладните и страдащи хора. Рамазан е месец на опрощението, покаянието и милосърдието.
В исляма оручът (говеенето) е един от петте стълба на вярата. По време на оруча (говеенето) вярващите трябва да изпълнят 33 рекята намаз (молитви), а всяка вечер се организират благотворителни вечери „ифтар“ за бедните. Според Корана, оручът (говеенето) позволява на мюсюлманина да спечели по-голямо благоволение от страна на Аллах. Задължение на по-заможните вярващи през този месец е да раздадат „садака“ – милостиня за по-бедните, сираците, вдовиците.
На 27-мия ден от месец Рамазан (19 май, вторник) е Кадир геджеси. Тя се почита, защото според мюсюлманската традиция в този ден е започнало изпращането – ниспославането на стиховете на Корана от Аллах на Мохамед. В края на оруча (говеенето) се чества един от най-големите религиозни празници – Рамазан Байрам, наричан още Шекер Байрам. Тази година Рамазан Байрам е на 24-ти май (неделя).‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/