A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯНАБИРАТ КАНДИДАТИ ЗА СЛУЖБА В ДОБРОВОЛНИЯ РЕЗЕРВ НА БЪЛГАРСКАТА АРМИЯНовата наредба за реда за създаване на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях бе основната тема, обсъдена по време на редовната месечна работна среща на градоначалника Ресми Мурад с кметовете и кметските наместници на територията на община Ардино.
Гл. инспектор Валентин Карев от Областното управление „Пожарна безопасност и защита на населението” разясни на селските управници, че с наредбата се определя редът за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи" (НСПБЗН - МВР) за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на пожари, ограничаване и ликвидиране на последиците от бедствия, аварии и катастрофи и спасяване на хора и имущество.
Друга дискутирана тема бе набирането на кандидати за служба в доброволния резерв на Българската армия. Майор Евгени Енчев, зам.-началник на Областния военен отдел в Кърджали запозна кметовете с реда и условията за провеждане на конкурсите. Кандидатите трябва да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство, да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв. Да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв (за войниците, матросите, сержантите и старшините – 55 години, за офицерските кандидати и офицерите – 60 години).
Кметът Ресми Мурад припомни на селските управници, че там, където има селскостопански фонд, да осигурят по една кола с дърва за болницата, макар тя да се отоплява на твърдо гориво с чипс. Приехме го като ангажимент и е редно да дадем своя принос, заяви той и уточни, че транспортът ще бъде осигурен от общината с определен график. Досега само кметство Светулка е снабдил с дърва лечебното заведение.
Ресми Мурад съобщи още, че в средата на месеца ще започне раздаването на хуманитарната помощ от Българския Червен кръст по програмата на Европейския съюз.
Право ще имат 1157 граждани от общината. Пунктовете ще бъдат в Ардино и Млечино.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/