A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НАД 2 328 ДЕКЛАРАЦИИ СА ОБРАБОТЕНИ В ОБЩИНА АРДИНОНад 2 328 декларации и удостоверения са приети, проверени и обработени от служителите в отдел „Местни данъци и такси” в община Ардино през 2010 г. По изготвен план-график служителите на отдела обиколиха лично над 14 кметства за събиране на местните данъци и такси. Така бяха улеснени в значителна степен възрастните хора и хората с по-малки доходи при плащането на налозите, каза кметът на общината Ресми Мурад.
През годината са съставени над 160 акта за административни нарушения, а сумите по последвалите наказателни постановления са събрани на 100 %. Дейността на отдела включва касово и безкасово събиране на отделните видове данъци и такси и предоставяне на различни видове административни услуги. Най-търсените от тях са издаване на удостоверения за данъчни оценки, за декларирани данни, дубликати за платени задължения и справки за органите на съда, прокуратурата, социалното подпомагане и др.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/