A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НАД 60 МЕРАКЛИИ ЗА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ В АРДИНОЗавърши втория етап от социалния проект на Община Ардино „Подкрепа за достоен живот” и предоставяне на услугата „Личен асистент”. Документите се приемаха в общината от 10 до 24 януари. Да бъдат лични асистенти документи са подали 61 души, а необходимост да се ползват от услугите на квалифициран помощник са заявили 63 души. От тях ще бъдат избрани 38 лични асистенти, които ще обгрижват толкова на брой потребители по 6 часа дневно. Те ще ползват социалната услуга в продължение на 12 месеца, считано от 10 март 2011 г. През първия етап на проекта бяха назначени 11 лични асистенти, които от 10 януари започнаха да се грижат за 11 души в неравностойно положение. Имената на одобрените лични асистенти ще бъдат обявени на 1 февруари (вторник).
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.2.09 „Алтернативи”.
Гюнер ШЮКРИ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/