A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НАСКО БОРИСОВ: ДОРИ И В СВЕЩЕНИТЕ КНИГИ Е ПОСОЧЕНА ПОЛЗАТА ОТ НОТАРИУСАНАСКО БОРИСОВ: ДОРИ И В СВЕЩЕНИТЕ КНИГИ Е ПОСОЧЕНА ПОЛЗАТА ОТ НОТАРИУСАНотариусът на Ардино Наско Борисов предизвика интереса на ардинчани с публикацията си в социалната мрежа по повод свещения месец на мюсюлманите Рамазан. В профила си той споделя текст от Корана, в който се посочват особеностите на нотариалната работа и нуждата от нотариус.
„О, вярващи, когато си заемате един на друг заем за определен срок, записвайте го! И нека писар да записва помежду ви справедливо! И да не отказва писар да записва, както Аллах го е научил, и нека пише той, а да му диктува онзи, който е длъжник. И да се бои от Аллах, неговия Господ, и да не намалява нищо. И взимайте свидетели, когато се спазарявате. И да не се посяга на писар или на свидетел. А ако го сторите, за вас е нечестивост. И бойте се от Аллах, да не загубите милостта му!". Това е само част от Сура Бакара 282, в която подробно се описват напътствията към мюсюлманите винаги да документират търговията и отношенията си пред свидетел и писар.
Наско Борисов заяви, че нотариусът е лице, на което държавата със закон е възложила публичната власт да удостоверява документи. "Фактът, че намираме описания на нотариалните функции дори и в свещените книги, показва нуждата и ползата на всички общества от нотариус, без значение на етноса и религията", заяви Наско Борисов. Той е родом от град Кнежа, Плевенско. Завършил е право в СУ „Св. Кл. Охридски". Има над шест години юридическа практика в София. Автор е на книгите „135 години Български нотариат" и „Ролята на нотариуса в борбата с имотните измами".‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/