A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Национален младежки конкурсНационален младежки конкурс

Община Ардино съвместно с Националното сдружение на общините в Република България обявяват Национален младежки конкурс на тема „Аз за моята община: един проблем – едно решение“. Конкурсът се организира по повод 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление. Целта на конкурса е да насърчи активното включване на младите хора в обществения живот на местно ниво, да им даде възможност да придобият реален практически опит за прилагане на механизмите на местното самоуправление, да ги запознае с предизвикателствата и трудностите, които срещат в процеса на своята работа служителите в общините.

В конкурса могат да се включат ученици, студенти и младежи на възраст до 29 години, включително. Участието е индивидуално или в екип. За да се включат младите хора трябва да изпратят изложение на своята проектна идея – с текст, видео, презентация или др., в съответствие с условията на конкурса, на електронната поща на НСОРБ: konkurs@namrb.org в срок до 30 юли 2023 г.

Предложенията се подават на български език. Те трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да показват умение за синтезирано представяне на проблема; да представят убедително необходимостта от решаване на проблема;
  • предложената идея да е практически приложима;
  • предложеното решение да е съвместимо с правомощията на местната власт;
  • предложеното решение да има ефект за гражданите или да води до подобряване на средата за живот в населеното място;
  • да създава условия за привличане на повече заинтересовани лица в осъществяване на идеята;
  • да дава възможност за мултиплициране на решението.

Конкурсът се провежда в два етапа. Всички постъпили предложения ще бъдат разгледани от 5-членно жури, което включва двама представители на НСОРБ, по един представител на УНСС и СУ „Св. Климент Охридски“ и един представител на Института за пазарна икономика. На отличените участници ще бъдат присъдени следните награди:

  • Първа награда – 2000 лв.;
  • Втора награда – 1500 лв.;
  • Трета награда – 1000 лв.;
  • Поощрителна награда – 500 лв.

Наградите ще бъдат връчени на специална церемония на 12 октомври – Денят на българската община и местното самоуправление. Четирите отличени проекта ще бъдат представени по време на встъпителния форум на местната власт за мандат 2023-2027, организиран от НСОРБ. Победителят в конкурса ще бъде поканен и за един от говорителите на форумa.

Регламент на инициативата:

https://www.namrb.org/bg/aktualno/nsorb-obyavyava-natsionalen-mladezhki-konkurs-aaz-za-moyata-obshtina-edin-problem-edno-resheniev   

Фейсбук профил на конкурса: https://www.facebook.com/profile.php?id=100093305370905   

Събитие във фейсбук: https://fb.me/e/3txqpByZT‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/