A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НОТАРИУСИ И КМЕТОВЕ ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯТА СИ СРЕЩУ ИМОТНИТЕ ИЗМАМИНОТАРИУСИ И КМЕТОВЕ ОБЕДИНЯВАТ УСИЛИЯТА СИ СРЕЩУ ИМОТНИТЕ ИЗМАМИАрдинския нотариус Наско Борисов: Готов съм персонално да обуча всеки кмет на населено място в Ардино относно заверките на пълномощни за имот!

Въпросите зададе: Гюнер ШЮКРИ

Наско Борисов е родом от град Кнежа, Плевенско. Завършил е право в Софийския универстет „Свети Климент Охридски“. Има над шест години юридическа практика в София. Автор е на книгите „135 години Български нотариат“ и „Ролята на нотариуса в борбата с имотните измами“.

Г-н Борисов, какво общо имат нотариусите и кметовете, че е възможно заедно да работят срещу имотните измами?

- Според Конституцията и законите на страната едно лице може да извършва нотариални заверки само ако е нотариус или орган на публичната власт. Съдията по вписванията, българските дипломатически и консулски представители в чужбина и кметовете на населени места, в определени от закона случаи имат правомощията да извършват някои нотариални заверки в това число и пълномощни за разпореждане с недвижим имот. Това е основен принцип на нашето законодателство. Нотариалното производство е съдебно-охранителна процедура и може да бъде извършвано само от нотариуси или от други лица с публични функции.

Всеки кмет ли може да завери пълномощно за разпореждане с имот?

- Не. Според закона такова правомощие имат само кметовете на онези населени места, в които няма нито нотариус, нито районен съд. Например кметът на община Ардино не може да завери пълномощно за имот, но кметът Бял извор може. Важно е да се знае, че това правомощие на кметовете не ограничава избора на населението. Хората могат да избират дали пълномощното ще бъде заверено от кмета или от най-близкия до тяхното населено място нотариус.

Различно ли е качеството и цената на нотариалните услуги, извършвани от кмета и от нотариуса?

- Нотариалната заверка не е услуга, а съдействие, което един властнически орган дава на гражданите за законното упражняване на техни права и интереси и това съдействие се таксува еднакво на територията на страната, независимо кой го извършва. Поради това нотариалната заверка и на кмета, и на нотариуса имат една и съща правна стойност. От друга страна по-голямата част от кметовете на населени места вероятно не са юристи, а заверката на пълномощно за имот има много сериозни юридически последици. Колегата Анелия Карабенчева от Бяла Слатина преди години издаде специална книга - Наръчник за нотариални удостоверявания в кметството. Този наръчник трябва да е настолна книга на всеки кмет.

Излиза, че пълномощните на селските кметове се оказват най-голямата заплаха, а имотната мафия по големите градове действа безнаказано!

- Ако кметът допусне грешка при заверката на пълномощно за разпореждане с недвижим имот, собствеността на упълномощителя ще бъде застрашена. А когато собствеността е застрашена, това къде се намира имотът и каква е неговата стойност няма никакво значение. Правото на собственост е еднакво и за бедния, и за богатия. През 2009 г. Нотариалната камара създаде информационна система "Единство", която съдържа информация за над 280 000 пълномощни за имоти и оттеглянето на такива пълномощни. До момента няма нито една имотна измама, извършена с пълномощно, заверено от нотариус и качено в системата. За съжаление кметските пълномощни не присъстват в системата "Единство" и точно случаите на измами с такива пълномощни зачестиха.

Но това е технически въпрос. Как една информационна система може да спре измамите с имоти?

- Информационните системи регулирани със закон са действащо право, а не обикновена компютърна програма. Съдържанието и функциите на системата "Единство" са уредени в Закона за нотариусите и нотариалната дейност, Търговския закон, Закона за особените залози и още няколко наредби. Всеки нотариус в момента, в който завери пълномощно за имот, качва неговото съдържание в системата в реално време. И когато упълномощителят се яви пред друг нотариус за извършване на сделка чрез пълномощното, първата задача на колегата е да провери в системата дали такова пълномощно въобще съществува. В момента Министерство на правосъдието предлага законодателна промяна, която да даде право на достъп на кметовете до системата "Единство", за да могат и те да качват заверените от тях пълномощни.

Законодателната промяна е лесна, но как ще се обезпечи технически този въпрос?

- Информационна система "Единство" е модерна и интуитивна софтуерна система. С нея се работи лесно, да не кажа елементарно. Необходим е компютър, който да е свързан с интернет и това е всичко. Не се изискват умения по-сложни от това да си провериш електронната поща. С влизането в сила на законодателните промени, на всички кметове на населени места ще бъде създаден специален достъп до системата Единство чрез потребителско име и парола, връзката ще бъде по защитен канал и само пасивна. Тоест те ще могат само да качват пълномощните за имот, но не и да правят справки. Просто защото справките не са им нужни, тъй като кметовете не могат да извършват нотариален акт за сделка.

В Община Ардино има 52 населени места, готов ли сте да съдействате на всеки един от кметовете на тези села?

- Повечето от тях вече ги познавам лично. Готов съм с всеки един от тях да споделя основните правила при нотариалната заверка на пълномощни за имот. А защо да не направим и групово обучение? Що се отнася до информационната система, аз участвах в нейното създаване в качеството си на компютърен специалист, така че всичко относно тази система ми е напълно ясно.

Какво ще пожелаете на колегите си нотариуси и на кметовете на населени места?

И на колегите си и на кметовете желая здраве, вдъхновение и да се отнасят с високо чувство на отговорност към функциите, които държавата ни е възложила. Смятам, че за успешното решаване на всеки социален проблем е необходимо обединяване на усилията на различни специалисти. Нотариалната гилдия е показала през годините, че има желание и воля да сътрудничи както с другите юридически гилдии, така и с представителите на гражданското общество, на държавната и местната власт. Сигурен съм че настоящото начинание ще бъде успешно именно, защото Нотариалната камара и Националното сдружение на общините си подадоха ръка, а Министерството на правосъдието одобри подетата инициатива.
-‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/