A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

НОВ МОДЕРЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ДАРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СДРУЖЕНИЕ „ЕГРИДЕРЕЛИЛЕР“ В БУРСА АЙДЪН ЙЪЛМАЗ НА АРДИНСКАТА БОЛНИЦАНОВ МОДЕРЕН ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФ ДАРИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ  НА СДРУЖЕНИЕ „ЕГРИДЕРЕЛИЛЕР“ В БУРСА АЙДЪН ЙЪЛМАЗ НА АРДИНСКАТА БОЛНИЦА Нова модерен електрокардиограф (ЕКГ) получи Многопрофилната болница за активно лечение в Ардино. Дарението е с лични средства от семейството на председателя на Сдружението за културно сътрудничество „Егридерелилер” (Ардинци) в Бурса Айдън и Себиле Йълмаз. То бе връчено от кмета на общината инж. Изет Шабан и председателя на общинския съвет Сезгин Байрям.
За пореден път, земляческата общност на ардинци в Бурса организира дарителска дейност в Ардино. Сдружението предостави стотици защитни шлемове, работни облекла, апарати за мерене на кръвно налягане за нуждите на ардинското лечебното заведение .
Освен медицински консумативи за болницата, Сдружението на ардинчаните в Бурса дари спални комплекти и книжарски пособия ( тетрадки, химикали) за нуждите на потребителите от Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост (ЦНСТПЛУИ) в родопския град.
Председателят на Сдружението Айдън Йълмаз заяви, че ще продължат да помагат на здравните и социални заведения в общината и в бъдеще!
Кметът на община Ардино инж. Изет Шабан, председателят на общинския съвет Сезгин Байрям, управителят на болницата д-р Гюнер Осман, както и управителят на ЦНСТПЛУИ Елван Исмаил изказват искрените си благодарности към Земляческото сдружение в Бурса за направените дарения.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/