A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е от инж. Изет Изет Шабан – кмет на община Ардино, област КърджалиО Б Р Ъ Щ Е Н И Е  от инж. Изет Изет Шабан – кмет на община Ардино, област Кърджали

ДО

ЖИТЕЛИТЕ НА

ОБЩИНА АРДИНО

 

О Б Р Ъ Щ Е Н И Е

 

от инж. Изет Изет Шабан – кмет на община Ардино, област Кърджали

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Традиционно всяка година през месец септември община Ардино организира Есенни културни празници с богата и разнообразна програма с участие на известни културни дейци, фолклорни състави, гости от побратимените общини и сдруженията, образователните културни институции и спортните клубове.

Тази година е знакова за общината тъй като се навършват 60 години от обявяването на Ардино за град.

От името на ръководството на община Ардино Ви поздравяваме най-сърдечно по случай юбилея.

Пожелавам на всички ардинчани, независимо къде се намират, крепко здраве, семейно благополучие и успехи.

Нека заедно да положим усилия, за да превърнем града ни в спокойно и привлекателно място за живеене, съответстващо на Европейските стандарти с чиста природна среда, изградена инфраструктура и качество на живот.

Годината се характеризира и с една друга особеност и предизвикателство, а именно пандемията от коронавирус COVID-19, която не подмина и нашата община.

Това обстоятелство наложи всички усилия на целия свят, държавните институции и общините да насочат усилията си към ограничаване на нейното влияние и организиране на адекватни действия.

Пандемичната обстановка наложи всички публични обществени, културни и спортни прояви да бъдат отменени, включително и в община Ардино.

В тази връзка Ви уведомяваме със съжаление, че през настоящата година няма да бъдат организирани и проведени традиционните Есенните културни празници. Отменени са също така и мероприятията, свързани с 60 годишнината от обявяването на Ардино за град, както и фестивалите, които бяха запланувани.

Наложително е действията ни да бъдат съобразени със ситуацията в страната и да се научим да живеем и работим в условията на COVID-19.

Общината в съответствие с програмата за управление през мандата изпълнява функциите си. Полагаме усилия за развитието й чрез подобряване обслужването на населението и привеждане на техническата и социална инфраструктура в съответствие с изискванията.

Успешно се реализират инвестиционни проекти по Оперативните програми на Европейския съюз, както строителната програма за 2020 година.

Водят се преговори със „СИТИГАЗ“ за газифициране на Ардино и село Бял извор чрез мобилна система.

Предстоят реализиране на проекти, свързани с намаляване на въздействието върху климата и опазване на чистотата на въздуха в града. Продължаваме действията си за подобряване и изграждане на туристическата инфраструктура в общината.

В условията на глобалното затопляне и засушаване ще продължаваме да търсим нови водоизточници за допълнително питейно водоснабдяване на населените места.

Така, както обявих в началото на мандата, ние ще продължаваме да се допитваме до гражданското общество за съвместно разрешаване на проблемите в общината и нейното развитие.

 

 

С уважение,

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития