A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

О Б Я В А
СНЦ  „МИГ - Ардино” «Сдружението» е сдружение с нестопанска цел, регистрирано в обществена полза с предмет на дейност - подпомагане на доброто управление и устойчивото развитие в селските райони.

 Едно от средствата за постигане на целите на сдружението е управление на стратегия за местно развитие (СМР).

Във връзка с бъдещата си дейност, Сдружението търси да назначи:  1. Изпълнителен директор;

  2. Eксперти по прилагане на Стратегия за местно развитие – двама души;

  3. Счетоводител ;

  4. Асистент.  


Допълнителна информация, относно условията  за кандидатстване и документи може да се намери на интернет страницата на Сдружението www.mig-ardino.bg, раздел новини и раздел документи.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/