A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ ЦОП - АРДИНО И ЦОП - НЕДЕЛИНООБМЯНА НА ОПИТ МЕЖДУ ЦОП - АРДИНО И ЦОП - НЕДЕЛИНОРаботна среща се проведе в община Ардино между специалисти от местния Център за обществена подкрепа и Центъра за обществена подкрепа в Неделино. На срещата бяха обсъдени добри практики и иновации в предоставянето на социалните услуги в общността.
С презентация беше представена дейността на ЦОП-Ардино, която обхваща периода от създаването на социалната услуга и утвърждаването й като делегирана държавна дейност до момента. Формата, под която беше представена презентацията създаде възможност да се получи добра отворена дискусия между специалистите от двата центъра, сподели директорът на ЦОП-Ардино Светла Семерджиева.
Гостите от Неделино бяха изключително доволни от обменения опит. Директорът на ЦОП-Неделино Милен Личев отправи покана към домакините за подобна среща на тяхна територия.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/