A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБСЪДИХА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” В АРДИНСКООБСЪДИХА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ НА „ГОРУБСО-КЪРДЖАЛИ” В АРДИНСКОНад един час продължи предварителното обсъждане на инвестиционното намерение внесено от „Горубсо – Кърджали“ АД за добив на полиметални руди от проучвателна площ „Млечино – находище „Китница“, участъци „Чернигово“ и „Мировец в землищата на Китница, Боровица, Търна, Дедино, Чернигово и Долно Прахово.
В него се включиха кметът на община Ардино Ресми Мурад, изпълнителният директор на „Горубсо – Кърджали“ АД Живка Ковачева, директорът на Балканския център по екология в София проф. Иван Домбалов. На срещата присъстваха още доц. д-р инж. Екатерина Тодорова от Лесотехническия университет в София, Елизабет Соколова, началник отдел „Екология и опазване на околната среда” в общинска администрация, кметовете на Боровица, Китница, Долно Прахово, Чернигово, Дедино и Търна.
Кметът Ресми Мурад заяви, че реализирането на инвестиционното намерение на предприятието ще има негативно въздействие върху природата и техническата инфраструктура в района. Той уточни, че голяма част от водоизточниците в населените места са каптирани и са изградени на обществени начала от местните жители. „Тези водоизточници не са регистрирани в Басейнова дирекция. Имаме сериозно притеснение, че тези водоизточници ще изчезнат по –време на открития добив”, заяви още Ресми Мурад.
Кметовете от микрорайона настояват инвеститорът да предвиди алтернативно водоснабдяване на населените места, тъй като и понастоящем има недостиг и режим на вода. А за опазване на пътната инфраструктура те предложиха да се използват обходни пътища, които да не нарушават съществуващата пътна мрежа. Селските управници
поканиха екип от експерти и инвеститора да посетят на място населените места и територията, където ще се реализира инвестиционното намерение за детайлно проучване и даване на конкретни решения в доклада на ОВОС (Оценка на въздействието на околната среда).
Експертите от София изслушаха предложенията на Ресми Мурад и селските управници и поеха ангажимент в доклада за ОВОС и в мерките към него да се предвидят такива решения, които да гарантират опазването на околната среда, здравето на местните жители и устойчивото развитие на населените места на територията на общината.
Директорът на Балканския център по екология в София проф. Иван Домбалов заяви, че ще подготвят доклад за оценка на въздействието върху околната среда на инвестиционното намерение на „Горубсо
Припомняме, че кметът Ресми Мурад изпрати писмо до директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Смолян, в което изразява своето отрицателно становище за реализирането на инвестиционното намерение на „Горубсо – Кърджали“ АД. Инвестиционното предложение е свързано с добив на полиметално златно-сребърни руди с изграждане на рудник по открит способ, като добитата руда се предвижда да се преработва в действащите мощности на обогатителна фабрика в областния град.
В становището на кмета се посочва, че инвестиционното намерение на „Горубсо – Кърджали“ АД има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда, както и върху природни местообитания и популации, предмет на опазване в защитени зони.
Неодобрението на проекта поради възможните рискове представиха и кметовете на кметства Боровица,Долно Прахово, Дедино, Чернигово, Търна и Китница.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/