A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБСЪДИХА РАЗВИТИЕТО НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПРОЕКТ „ГОРНА АРДА” В АРДИНООБСЪДИХА РАЗВИТИЕТО НА ХИДРОЕНЕРГИЙНИЯ ПРОЕКТ „ГОРНА АРДА” В АРДИНОРъководството на община Ардино обсъди развитието на хидроенергийния проект „Горна Арда” с представителите на компанията Вернер Казагранде - председател на Управителния съвет и Гюнтер Вайлцер - член на Управителния съвет. На работната среща присъстваха зам.-кметове Изет Шабан, Наско Кичуков, председателят на общински съвет Сезгин Байрям. Преводач на срещата бе Ива Панайотова.
Гостите споделиха подробности за хода на развитие на каскадата. За постигане на по-добра координация между различните институции, имащи отношение към реализацията на проекта, е била създадена междуведомствена група под ръководството на заместник-министъра на енергетиката Николай Николов. В нея влизат експерти от министерствата на енергетиката, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството, както и представители на НЕК и EVN. Целта на работата й е да се намери най-подходящата форма за реализация на каскадата с оглед на всички законови и нормативни изисквания, както в национален, така и в общоевропейски план.
Друга тема, обсъдена по време на срещата, беше включването на проекта за каскада „Горна Арда“ в работния вариант на Плана за управление на речните басейни в Източно беломорски район за периода 2016-2021 г., който в момента е на етап обществени консултации. ХЕК „Горна Арда” е подала необходимите документи и поддържа контакт с Басейнова дирекция „Източно беломорски район“ и с Министерството на околната среда и водите.
„Желанието на общинското ръководство и на жителите на Ардино е проектът да бъде реализиран възможно в най-скоро време. Бихме искали каскадата да се осъществи в първоначалния си тристъпален вариант с хидровъзли Мадан, Ардино и Сърница с предвидена мощност от около 170 МВт. Считаме, че реализацията му ще даде тласък и ще подпомогне социално-икономическото развитие в региона”, заяви зам.-кметът Изет Шабан. Той изрази желание в работата на междуведомствената група за реализирането на проекта да бъде включен и представител от общината в лицето на кмета Ресми Мурад.
„Надяваме се, че законовата рамка ще създаде възможност за реализирането на каскадата”, заяви Гюнтер Вайлцер.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/