A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Община Ардино е одобрена от Фонд „Социална закрила“ за финансиране на проект за нуждите на социални услугиОбщина Ардино е одобрена от Фонд „Социална закрила“ за финансиране на проект за нуждите на социални услуги

Община Ардино получи одобрение за финансиране на проект от Фонд „Социална закрила“ към Министерството на труда и социалната политика. Общата стойност на проект „Закупуване на нов пътнически автомобил за нуждите на социалните услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост“ и „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания в гр. Ардино, община Ардино“ е 92 000 лева, като 44 160 лева са от Фонд „Социална закрила“ и 47 840 лева са от бюджета на общината.

„Реализацията на проекта ще подобри качеството на живот на потребителите и ще ги интегрира по-ефективно в обществото. Също така ще се подобри тяхната мобилност, предоставяйки им възможност за участие в различни социални, образователни, културни и рехабилитационни активности извън институцията“, заяви кметът на община Ардино Изет Шабан. Той подчерта, че социалните услуги са с приоритетно значение. „Целта ни е да подобрим качеството на предоставените социални услуги за да отговаряме на стандартите за тяхното предоставяне. Към настоящия момент в община Ардино се предлагат 10 вида социални услуги съгласно Законовата уредба“, заяви Изет Шабан.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/