A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЩИНА АРДИНО ИНВЕСТИРА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕОБЩИНА АРДИНО ИНВЕСТИРА В РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕОбщина Ардино продължава да инвестира в подобряване на ранното детско развитие. Наред с многото социални проекти, които реализира общинското ръководство от началото на месец юни стартира процедура „Услуги за ранно детско развитие” по проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Общинският проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” е на стойност 408 152 лв. и ще се реализира в продължение на 26 месеца. Наети са 22-ма високо квалифицирани специалисти, които ще надграждат постигнатото до момента в услугите за ранно детско развитие и ще работят с децата и техните родители.
Като гаранция за високото ниво на професионалните услуги днес в залата на общинския съвет се проведе първата от поредицата срещи на специалистите с психолога Никола Йорданов от Българската асоциация за тренинг и развитие.
В рамките на двудневната супервизия ще се обсъждат добри практики и стандарти при работа с деца на възраст от 0 до 7 години и техните родители.
Основните цели на проекта са превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиране в ранното детско развитие и създаване на модел за бъдещо предлагане на пакет от интегрирани социални услуги, свързани с грижи за деца за родителите и децата от дефинираните по проекта уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства.
Услугите, които се предлагат по проекта са ранна интервенция на уврежданията, подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията, допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище.


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/