A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Община Ардино кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на пандемията от COVID-19“Община Ардино кандидатства по програма „Топъл обяд у дома в условията на пандемията от COVID-19“

Община Ардино разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане към Министерството на труда и социалната политика (МТСП), чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане – Операция „3.1 – Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19“ на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. През периода от 1-ви януари 2021 г. до 27-ми април 2021 г., в рамките на работните дни на територията на цялата община, ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите и ще включва супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт.
Допустимите целеви групи по процедурата за кандидатстване са:

Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение, поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок ръст от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.
В тази връзка, в срок до 04.12.2020 г., Община Ардино набира кандидати, като желаещите могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон:03651/42 38 и 0882289862.

Принадлежността на идентифицираните лица към допустимата целева група ще се потвърждава от Дирекция „Социално подпомагане-Ардино. Комисия към Община Ардино ще извърши подбор на потребителите. Лицата, които не са включени в първоначалния списък ще бъдат включени в списък „чакащи“. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития