A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Община Ардино организира рубрика на тема „Аз събирам разделно отпадъци“.Община Ардино организира рубрика на тема „Аз събирам разделно отпадъци“.

Община Ардино организира рубрика на тема „Аз събирам разделно отпадъци“. Целта е насърчаване участието на гражданите в процеса на разделното събиране на отпадъците и да се стимулира опазването на околната среда.  

 

Одобрявам и поздравявам инициативата на Община Ардино за разделно събиране на отпадъци. Откакто стартира програмата редовно събирам разделно отпадъците. Призовавам всички съграждани да се отнесат отговорно към тази инициатива и да се възползват от предоставената им възможност. Това е начинът за постигане на чиста околна среда за живеене в град Ардино.

Семейство Карабови

Ул. „Филип Запрянов“, град Ардино

Идеята за разделното събиране много ми допадна. Мисля, че има голяма полза от тази инициатива. Откакто започнах да събирам разделно отпадъците стана ми навик. При нас се събират много пластмасови туби. Събирам ги всички в предоставените от отдел „Екология и опазване на околната среда“ към Община Ардино чували, като гледам да са здраво завързани.

Мюферде Хасанова

ул. „Бели брези” 31

Кафе „ВИП“, град Ардино

Децата от ЦПЛР-ОДК в град Ардино проведоха занятия съвместно с БМЧК-Ардино на екологична тема „Разделно събиране на отпадъци“ във вид на ситуационна игра в рамките на лятната ваканционна програма „Забавно лято“. Целта е да възпитаме децата от ранна възраст за отговорно отношение и изграждане на навици за разделно събиране на отпадъците. Ролевите игри на малките възпитаници се оказаха интересни.

Мюзейен Юсуфова

Директор на ЦПЛР-ОДК, град Ардино

 

Припомняме, че Община Ардино въведе система за разделно събиране на отпадъци по схемата „От врата на врата“. Отначало по проекта са обхванати по-големите населени места на територията на общината – град Ардино, Бял извор, Падина, Жълтуша, Млечино и Горно Прахово. На домакинствата са раздадени чували с указания за разделяне на отпадъците. Изготвен е и годишен график за събиране на разделно събраните отпадъци през 2023 г.  От отдел „Екология и опазване на околната среда“ уточниха, че там, където има поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци, гражданите могат да изхвърлят разделно събраните отпадъци от пластмаса, стъкло и хартия с чували в контейнерите за разделно събиране, които са обозначени с надпис за определения вид отпадък.

 


Още снимки


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/