A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Община Ардино осигури още нови контейнери за сметОбщина Ардино осигури още нови контейнери за смет

Община Ардино закупи нови метални контейнери и пластмасови кофи за битови отпадъци, съобщи кметът инж. Изет Шабан. Той уточни, че от тях 176 броя са метални контейнери за смет тип „Бобър“ с обем 1100 литра, 8 броя метални контейнери, които са 4 кубикови, 50 броя са пластмасови кофи за смет с обем 120 литра и 50 броя пластмасови кофи за смет с обем 240 литра. Контейнерите ще бъдат разпределени в град Ардино и населените места в общината. Една част от тях ще бъдат използвани и за разделно събиране на отпадъци – хартия, стъкло и пластмаса. Същите ще бъдат разпределени в град Ардино и големите населени места – Бял извор, Падина, Жълтуша, Млечино и Горно Прахово. Средствата за закупуването на съдовете за битови отпадъци са от възстановени на община Ардино отчисления по ЗУО.

Кметът инж. Изет Шабан подчерта, че основната цел е да се намали обемът на депонирания отпадък и дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване да се извършват целесъобразно и по-качествено. Той призовава всички граждани да бъдат отговорни и да пазят новите контейнери за смет.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/