A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Община Ардино поставя нови контейнери за разделно събиране на отпадъциОбщина Ардино поставя нови контейнери за разделно събиране на отпадъци

Община Ардино подхожда отговорно към оптимизиране на управлението на отпадъците. През 2020 г. бяха закупени три броя нови специализирани сметосъбиращи автомобили, като в резултат на което, с цел намаляване на разходите за гориво, само един камион организира транспортирането и депонирането на твърдите битови отпадъци.

Важно място в тази система заема и осигуряването на населените места с необходимите контейнери за сметосъбиране. В тази насока Община Ардино закупи 108 нови контейнера за разделно сметосъбиране. От тях 50 броя са пластмасови контейнери (240 л. зелен), 30 броя пластмасов контейнер тип „Бобър“  (1100 л. черен със син капак) и 28 броя метален контейнер (1100 л. с овален капак). Зеленият контейнер е за  стъклени отпадъци от опаковки и в него имате възможност да изхвърляте всякакви видове стъклени буркани и бутилки. Черният контейнер със син капак е за събиране на пластмасови отпадъци. Те ще бъдат поставени в град Ардино и в големите населени места на територията на общината. А основната цел е да се намали количеството на депонираните отпадъци като се насърчи тяхното рециклиране, и оползотворяване.

От отдел „Екология и опазване на околната среда“ към Общинска администрация – Ардино призовават всички граждани да подходят отговорно към екологосъобразната система за разделно събиране, като поставят отпадъците си в съдовете, а не около тях, да използват цветните контейнери по предназначение и да не изхвърлят в тях битови отпадъци.

Местата където ще бъдат поставени новите контейнери за разделно събиране (хартия, стъкло, пластмаса) ще бъдат посочени (указани) допълнително в официалната интернет страница на общината www.ardino.bg, фейсбук и в кметствата.

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/