A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Община Ардино със съобщение към гражданите и юридическите лица, които са подали заявления за освобождаване от такса за битови отпадъциОбщина Ардино със съобщение към гражданите и юридическите лица, които са подали заявления за освобождаване от такса за битови отпадъци

Отдел „Местни данъци и такси “ към община Ардино съобщава на гражданите и юридическите лица, които са подали заявление - декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.28, ал.3 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени (НОАМТЦ) на услуги на територията на общината, че в срок до 30 ноември 2020 година същите следва да приложат служебна бележка или квитанция за ползвана ел.енергия от електроразпределителното дружество, обслужващо недвижимия имот за предходната година или за периода от 1 септември предходната година до 1 октомври на текущата година, а за град Ардино може и квитанция за ползвана питейна вода от ВиК-Ардино.

Съгласно чл.28, ал.3 от НОАМТЦ, освобождават се от такса за сметосъбиране и сметоизвозване само тези имоти при които консумацията на ел.енергия е под 50 кВтч и/или на вода под 6 куб.м. (само за град Ардино) за предходната година или предходните 12 месеца.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития